Bé học đi đường

Cứ mỗi sáng sớm

Mẹ đưa đến trường

Bé vui ngồi sau

Chiếc xe máy điện

Mẹ ơi ! Cô nói

Đội mủ an toàn

Và khi ngồi sau

Ngồi yên không nghịch

Luôn đi bên phải

Còn biết nhường đường

Để vui đến trường

Mà không phạm luật

Mẹ cười vui vẽ

Ừ! Mình đi thôi.

Con mẹ lớn rồi

An toàn đến lớp .

Sáng tác: Lê Thị Thu Hoài