RÙA VÀ THỎ KHI THAM GIA GIAO THÔNG

Có  bạn Thỏ và một bạn Rùa  cùng đi trên một con đường. Rùa  dáng vẻ thô kệch đi từng bước chậm chạp, còn Thỏ có bề ngoài gọn gàng đi nhanh rất nhanh.Thấy vậy Thỏ chế nhạo Rùa.Thỏ gọi Rùa ơi! Cậu đi chậm như cả họ  rùa nhà cậu ấy! Hãy xem tớ đây này! Nói rồi, Thỏ phóng vụt lên, bỏ Rùa ở lại đằng sau. Thỏ tưởng mình thế là giỏi lắm. Nhưng tới một quãng đường bị hỏng và lầy lội, Thỏ không thể đi qua được bị té mấy lần, đành phải dừng lại ngồi chờ. Bấy giờ  Rùa mới tiến lên, đi lên đống đá và lăn qua lăn lại nhiều lần. Chẳng mấy chốc, mặt đường trở nên bằng phẳng. Nhờ vậy mà  Thỏ mới có thể đi qua được.Thỏ  đã hiểu rằng tuy Rùa đi chậm chạp, dáng vẻ lù lù, thô kệch nhưng Rùa làm cho những con đường bằng phẳng để cho các xe khác đi lại dễ dàng. Từ đấy Thỏ  không bao giờ chế giễu Rùa nữa và kể từ đó hai bạn rất là yêu thương nhau và cùng tham gia giao thông rất nghiêm túc.

                                                     Sáng tác : Hà Thị Liễu