Để thực hiện tốt chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" thì môi trường giáo dục có vai trò hết sức quan trọng.       Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là việc các giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức cho các em một cách thụ động mà các giáo viên cần tạo ra các điều kiện, các cơ ...