Ví:

Là người ơi…Luật  lệ giao thông thì phải tuyên ….ơ….truyền.

Để người dân thấu hiểu để rồi mà tránh xa

Mượn lời khúc hát dân ca. Mong cho đất nước nở hoa yên bình.

Dặm Khuyên:

Cảnh sát giao thông đêm ngày vất vả

Mang niềm tin lẽ sống đến cho đời

Vì tính mạng người dân nên hết lòng tận tuỵ

Đạo đức nghề nghiệp vì tính mạng con người

Mỗi chiến sĩ công an luôn tuyên truyền đúng luật

Giận thương:

Đi đường đúng luật không thể nào quên

Đội mũ thường xuyên chấp hành nghiêm chỉnh

Không được một ai phóng nhanh vượt ẩu

Đánh vọng lảng lách ắt sẽ vào nhà tang

Trên đường bộ luôn tuân thủ mọi chủ trương

Điều khiển xe rồi phải đảm người ơi

Trao nhau rồi đẹp thắm tình đôi lứa

Để mọi người dân luôn ghi lòng thực hiện

Để một miền quê hơ hơ thắm đượm tình người

                                

Sáng tác : Nguyễn Thị Tuyết