VÍ DẬN THƯƠNG VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Người ơi: An toàn là bạn, tai nạn là thù

Luật giao thông đường ơ bộ, phải nhắc nhau chấp hành

Khuyên: Vì hạnh phúc tương lai mai này của trẻ

An toàn giao thông không xem nhẹ coi thường

Phải nhắc nhở thường xuyên để yên bình xã hội

Giáo dục tuổi thơ hiểu biêt luật đi đường

Để tai nạ giao thông không còn là hiểm họa

Ví: Ờ ơ chấp hành luật lệ giao thông

Để an sinh cuộc sống là ước mong mọi nhà

Dận thương: Đường càng rộng càng biết lo xa

Đường càng rộng càng phải biết lo xa

Đi ra đường phải tuân theo luật lệ

Vì tương lai của bao thế hệ

Luật lệ giao thông phải triệ để chấp hành./.

 

 

 

 

Sáng tác : Hoàng Kim Dung