UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MN TT TIÊN ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 23/KH-MN

 Thị trấn Tiên Điền, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

                           KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Căn cứ Quyết định 2615/QĐ-UBND ngày13/8/2020 của UBND tỉnh Ban hành Khung Kế hoạchnăm học 2020- 2021 đối với giáo dục mầm non, giáodục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ dự thảo ngày   tháng 9 năm 2020 của Phòng giáo dục Đào tạo huyện Nghi Xuân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2020-2021

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ- HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2020 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn Tiên Điền 

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường mầm non Tiên Điền.

Căn cứ yêu cầu và tình hình thực tiễn của địa phương. Trường Mầm non thị trấn Tiên Điền xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 như sau:

                                     Phần thứ nhất:

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung của địa phương:

+ Tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương:

Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân -Tỉnh Hà Tĩnh quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du, là một thị trấn vừa mới được sát nhập trên cơ sở của 2 đơn vị thị trấnNghi Xuân và xã Tiên Điền với địa bàn nằm phía bắc giáp bờ sông lam, có diện tích tự nhiên 358,48 ha.  Thị trấn có 11 tổ dân phố với tổng dân số 2.986 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo 2,27%; cận nghèo 2,56%. Đời sống nhân dân một nửa là buôn bán còn một nửachủ yếu là sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp, mức thu nhập bình quân thu nhập đầu người gần 40 triệu đồng/người/năm.  

Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp, việc mạnh dạn thay đổi cơ cấu con giống vật nuôi cây trồng đã giúp đời sống nhân dân phát triển khá. Công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa… triển khai đạt hiệu quả cao việc xây dựng nông thôn mới về đích năm 2016; đang phấn đấu đạt chuẩn Đô thị văn minh trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ cấu kinh tế tiếp tục duy trì theo hướng đa dạng với điều kiện của địa phương, đã khai thác có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh đó là nông nghiệp.

Cùng với những thành tựu về tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của huyện nhà, trong những năm qua kinh tế, xã hội của thị trấn Tiên Điền đã có những bước khởi sắc, đời sống dân sinh đã được cải thiện đáng kể, công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em đạt được kết quả đáng kích lệ, đảm bảo cho mọi trẻ em có quyền được học tập, được chăm sóc sức khỏe, được vui chơi giải trí và tham gia các hoạt động xã hội, tạo cơ hội cho trẻ được phát triển toàn diện về mọi mặt. Nhận thức sâu sắc về chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Giáo dục là mũi nhọn nên Đảng bộ Chính quyền địa phương đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, trường lớp ngày càng được đầu tư nâng cấp, cơ sở vật chất ngày càng được khang trang. 

+ Tình hình giáo dục tại địa phương:

Thị trấn Tiên Điền có 6 trường học đóng trên địa bàn, hiện nay đã được sát nhập 2 trường tiểu học và 2 trường mầm non thành 2 trường mầm non và tiểu học. Các trường học trong địa bàn đã tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, các trường học khoảng cách đi lại của học sinh điều thuận tiện cho phụ huynh đưa đón con đến trường, có ba trường học đạt trường chuẩn quốc gia, các bậc học đều được quan tâm đồng đều, giữ vững phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS đạt 100%, Mầm non đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi từ năm 2012 đến nay. ​

a. Thuận lợi: 

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng - HĐND-UBND, sự phối hợp giữa các đoàn thể trong thị trấn Tiên Điền, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cũng như tinh thần cho nhà trường hoạt động. đa số phụ huynh quan tâm và nhận thức sâu sắc chăm lo đến việc chăm sóc giáo dục trẻ

Được sự chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục huyện Nghi Xuân, đặc biệt là về công tác chuyên môn đã triển khai kịp thời những cái mới và những việc cần bổ sung, về chuyên đề, những quy định về hồ sơ sổ sách của nhà trường cũng như của giáo viên.

Cơ sở vật chất đảm bảo đủ cho các lớp học cũng như các phòng chức năng đủ cho cán bộ, nhân viên làm việc, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đào tạo đạt trên chuẩn 100%; là một khối đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ nhà trường, đa số CBGVNV có tinh thần trách nhiệm trong lĩnh vực công tác của mình.

b. Khó khăn: 

- Về việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua vẫn còn hạn chế, một số giáo viên tuổi già năng lực chưa đáp ứng trình độ chuyên môn, việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, động lực trong phong trào thi đua còn hạn chế. 

- Về phát triển quy mô; đang còn 2 điểm trường, sau khi sát nhập 2 trường mầm non thì cơ sở 2 về cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng, việc quản lý chỉ đạo, đi lại không thuận tiện

Số lượng giáo viên phải thuyên chuyển, định biên chưa đủ, còn thiếu giáo viên nên phải hợp đồng trường

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã hao mòn, hư hỏng, chưa có kinh phí để mua sắm bổ sung.

- Việc nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

+ Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần hàng năm chưa cao. 

+ Công tác tổ chức bán trú do sát nhập trường chậm nên việc bàn giao, tổ chức rà soát để mua sắm bổ sung đang còn chậm.

+ Có giáoviên nghỉ sinh đầu năm nên không hợp đồng được giáoviên vào dạy thay.

- Về việc mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạyhọc còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù của bậc học mầm non.

2. Thực trạng của nhà trường sau khi đã sát nhập

2.1. Quy mô nhóm lớp

* Về số lượng: 

Tổng số nhóm lớp: 11; số trẻ: 284. Trong đó:

+ Nhà trẻ huy động ra lớp: Không.

+ Mẫu giáo: 284/     cháu đạt tỷ lệ: 99,4%.(Có 8trẻ 3 tuổi sức khỏe yếu chưa ra lớp được)

2.2. Đội ngũ CBGV, NV

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 26 người; Nữ: 26

- CBQL: 3 người; trình độ đào tạo đại học 3/3, tỷ lệ 100%; trình độ chính trị trung cấp 3/3, tỷ lệ: 100%.

- Giáo viên đứng lớp: 22 người; Nữ: 22. Trong đó: Đại học 10 người, tỷ lệ 33,3%; Cao đẳng 12 người, tỷ lệ 50%; Trung cấp 2: tỷ lệ: 17%

- Tỷ lệ 2,0 giáo viên/ 1 lớp.

- Chuẩn nghề nghiệp: Xuất sắc: 2/22; tỷ lệ: 10%; Khá: 16/ 22; tỷ lệ 73%; Trung bình: 4/22, tỷ lệ: 18%.

- Tổng số đảng viên: 20/24 tỷ lệ: 83%

- Có một số giáo viên mới tuyển dụng hợp đồng chưa có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các tình huống sư phạm. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy của giáo viên còn nhiều hạn chế.

2.3. Cơ sở vật chất thiết bị

- Cơ sở vật chất nhà trường hiện nay cơ bản đã đáp ứng được tiêu chuẩn của Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo thông tư  13/TT-BGDĐT. so với yêu cầu của Điều lệ trường mầm non.

Tổng số phòng học 13;  có 5 phòng ngủ được xây dựng liền kề và đảm bảo,  phòng chức năng đảm bảo cho cán bộ giáo viên, nhân viên làm việc.

Trang thiết bị đã có song chưa trang bị đủ cho các nhóm lớp như: Đàn: 3/6 lớp ; Ti vi lớn: 3/6 lớp, đối với cơ sở 1; còn ở cơ sở 2 đang còn thiếu đàn 5/5 lớp; ti vi 2/5 lớp...

Đồ dùng đồ chơi theo Thông tư 02 đáp ứng được 80% theo quy định.

2.4.Tài chính;

- Kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước và các chính sách của địa phương đối với học sinh:

+ Tiền ăn trưa: số tiền: 12.232.000đ

+ Tiền miễn, giảm học phí: 2.675.000đ

+ Tiền hỗ trợ chi phí học tập: 2.700.000đ

- Kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước và các chính sách của địa phương đối với giáo viên

+ Phụ cấp thâm niên: 84.000.000đ

+ Tiền lương: 716.000.000đ

- Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, mua sắm Thiết bị dạy học  năm 2019-2020: 805.000.000đ  

Trong đó: Nguồn  khác: 250.000.000đ

Ngân sách 555.000.000đ

- Thực hiện trong năm học : 1.622.607.000đ

Trong đó: Nguồn  khác: 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng ).

3. Về các danh hiệu thi đua thành tích đạt được

- Trường đạt tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở

- Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Công đoàn vững mạnh 

- CSTĐ cấp cơ sở: 4/26 đạt 15,3%.

- LĐTT: 24/26 đạt 92,3%

4. Những cơ hội và thách thức

4.1 Cơ hội:

- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chấtđạt chuẩn quốc gia, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi đáp ứng nhu cầu phục vụ cho các hoạt động của nhà trường và sự đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên, sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh nên chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng - giáo dục trẻ được nâng lên, thu hút trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên đa số trẻ, khỏe nhiệt tình, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá, tốt và nhiều giáo viên tự phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 100% giáo viên đạt chuẩn và 87% trên chuẩn. Có nhiều kinh nghiệm và vận dụng phương pháp linh hoạt sáng tạo trong việc chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.

- Tham gia các phong trào, hội thi của ngành tổ chức đều đạt.

- Các bậc phụ huynh ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm cùng nhau tham gia xây dựng nhà trường, phát triển giáo dục bền vững.

- Trường có Chi bộ nên thuận tiện cho việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ trong tất cả các hoạt động của nhà trường.

         4.2 Thách thức

Trường vừa mới được sát nhập, qui mô còn ở 2 điểm trường, cơ sở vật chất của cơ sơ 2 đã xuống cấp

- Yêu cầu của xã hội ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và liên tục phải được nâng cao.

- Sự phát triển của các nhóm, lớp trẻ tư thục ngày càng nhiều, càng có nhiều sự cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục thu hút phụ huynh đưa trẻ trong độ tuổi trên địa bàn ra lớp đạt chỉ tiêu hàng năm.

- Đòi hỏi việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Cần huy động sự đầu tư, đóng góp của xã hội, của các nhà hảo tâm để đảm bảo và nâng cao cơ sở vật chất và điều kiện dạy học thích ứng với nhu cầu xã hộihiện nay.

- Một số giáo viên mới được tuyển dụng chưa thông thạo với việc sử dụng CNTT trong giảng dạy, năng lực chuyên môn còn hạn chế

- Công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường còn hạn chế, chưa huy động được nhiều sự đầu tư, đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp, lực lượng xã hội cho nhà trường.

- Một số ít phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến các hoạt động của trường. đa số phụ huynh có công việc làm là viên chức nhà nước nên việc tổ chức các hoạt động như tổ chức lao động trong nhà trường họ không có thời gian để tham gia.

- Cơ sở vật chất tuy đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 nhưng để xây dựng đạt chuẩn mức độ 2 còn khó khăn về quy hoạch để xây dựng sau khi sát nhập trường thành mầm non thị trấn Tiên Điền.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM HỌC 2020-2021

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG 

Năm học 2020-2021 là năm học tiếp tục đẩy mạnh phát triển trường lớp mầm non, tăng cường các giải pháp đảm bảo các điều kiện đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường, lớp MN và đảm bảo không vượt quá số lượng học sinh tối đa trên nhóm, lớp.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN, tăng cường quản trị nhà trường, đổi mới cơ chế quản lý. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ GV mầm non; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CSGD trẻ; Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN; Tiếp tục đổi mới hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non LTLTT” Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; Quan tâm giáo dục trẻ tự kỉ, trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo thực hiện quyền trẻ em. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, công tácứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN; nâng cao năng lực đội ngũ CBQL,GVMN đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện GDĐT.

           A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2020-2021

         1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. 

​Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Tiếp tục triển khai tích hợp nội dung học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non.

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, tiếp tục thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các cơ sở GDMN.

Thực hiện tốt XD vườn trường, trồng cây bóng mát, cây ăn quả; trồng rau sạch phục vụ bếp ăn bán trú, xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện; Phấn đấu hoàn thành công trình vệ sinh, nước sạch đáp ứng yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ;

Tiếp tục đưa trò chơi dân gian, làn điệu dân ca các vùng miền, đặc biệt Dân ca Ví Giặm để lồng ghép vào quá trình tổ chức hoạt động giáo dục, lồng ghép kỹ năng giao tiếp có văn hoá, thân thiện, thương yêu và tôn trọng mọi người; giúp trẻ chủ động sáng tạo trong các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá, tích cực hứng thú trong tham gia các hoạt động tập thể để phát triển toàn diện.

​Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao đạo đức nhà giáo; coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tiếp tục tạo cơ hội, động viên, khuyến khích CBQL, GVMN học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

         Cập nhật kịp thời và tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan, các hướng dẫn của ngành, đặc biệt là: Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành tiêu chuẩn quy định về cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Quyết định 2615/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Ban hành Khung Kế hoạch năm học 2020- 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Công văn số 1195/SGDĐT-GDMN ngày 06/7/2020 Hướng dẫn đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Văn bản số 1605/SGDĐT-TCKH ngày 03/9/2020 của Sở GD-ĐT về phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục về các khoản thu đầu năm; Kế hoạch 300/KH-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Công văn số 1367/SGDĐT-VP ngày 27/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong năm học 2020-2021; 

​Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử theo quy định tại Công văn số 649/SGDĐT-GDMN ngày 04/5/2019 của Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT;

Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến GDMN theo phân cấp quản lý. Tập trung quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ;

​Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động, quy định về hồ sơ, sổ sách tại Điều lệ trường mầm non, các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ trong các cơ sở GDMN;

​Tăng cường ứng dụng CNTT trong GDMN trong công tác quản lý, lưu trữ và dạy học, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức, thực hiện việc cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu kịp thời, chính xác ở phần mềm cơ sở dữ liệu ngành GDĐT tạo trên hệ thống: csdl.moet.gov.vn;

Tăng cường kiểm tra việc cấp phép thành lập, quản lý hoạt động các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn; 

​Căn cứ điều kiện thực tế, sắp xếp thời gian sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng một cách tinh gọn, hiệu quả.

3. Quy hoạch mạng lưới trường lớp, công táctuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất trường mầm non

Thực hiện Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 18/08/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập trường mầm non thị trấn Tiên Điền. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, nhất là về công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh về kế hoạch thực hiện sát nhập của 2 đơn vị mầm non Thị trấn và MN Tiên Điền theo đề án của UBND huyện. Đảm bảo ổn định, không làm ảnh hưởng công tác tổ chức dạy học ở các cơ sở để tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo trẻ.

Phối hợp với địa phương để tuyên truyền, khuyến khích thành lập các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) ngoài công lập để đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường, lớp mầm non, và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ở trên địa bàn có nhu cầu nhằm duy trì ổn định trẻ tới trường, đáp ứng tối đa nhu cầu trẻ đến trường, lớp mầm non.

Thực hiện công tác tuyển sinh theo hướng dẫn tại công văn số 131/GDNX ngày 30 tháng 7 năm 2020; Phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu tuyển sinh theo Thông báo số 434/TB-UBND ngày 07/5/2020 của UBND huyện Nghi Xuân. Đảm bảo 2 giáo viên/lớp, số lượng trẻ/nhóm, lớp đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non. Phấn đấu huy động 100% trẻ mẫu giáo, ít nhất 10% trẻ nhà trẻ vào nhóm trẻ độc lập.

Làm tốt công tác dự báo quy mô phát triển trường lớp, hoàn chỉnh quy hoạch khuôn viên trường theo hướng đạt chuẩn tầm nhìn đến 2030. Có kế hoạch cụ thể để bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất,  bổ sung trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo hướng trường đạt chuẩn bền vững. 

Tăng cường tự làm ĐDĐC tại các lớp, chú trọng tạo nguồn học liệu, nguyên vật liệu để làm ĐDĐC cho trẻ có chất lượng, đảm bảo an toàn; Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường vật chất, TBĐDĐC hiện có. Tiếp tục tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả TB dạy học được hướng dẫn tại Công văn số 108/SGDĐT-KHTC ngày 26/1/2018 của Sở GDĐT. Tuyệt đối không được mua sắm hoặc tư vấn cho phụ huynh mua sắm tài liệu, học liệu, TBĐDĐC không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng. 

4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

4.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ

Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường; tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tại cơ sở GDMN theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GDĐT; tăng cường các giải pháp giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục an toàn giao thông. Kịp thời phát hiện và có giải pháp khắc phục các yếu tố có nguy cơ mất an toàn, nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho trẻ;

​Niêm yết công khai các quy định về giao, nhận, đưa đón trẻ, thời gian biểu hoạt động của trẻ tại trường mầm non; cập nhật thường xuyên tình hình trẻ, đảm bảo quy trình chặt chẽ, phân công trách nhiệm cho từng người, từng việc cụ thể, rõ ràng.

​Thường xuyên gần gũi, quan tâm đến tình trạng sức khỏe của trẻ và các biểu hiện tâm lý của trẻ để kịp thời phát hiện, giúp đỡ trẻ tránh các nguy cơ không an toàn về thể chất cũng như tinh thần.

4.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

Làm tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh để tạo sự đồng thuận, huy động 100% trẻ ăn bán trú để đảm bảo chất lượng CSNDGD trẻ; Cam kết và chịu trách nhiệm với phụ huynh về chất lượng bán trú (chất lượng bữa ăn, điều kiện nghỉ trưa… ) cho trẻ; Quản lýtốt công tác tổ chức bán trú, xây dựng chế độ ăn hợp lý đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/1/2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình GDMN (VB số 01/VBHN), Văn bản số 366/SGDĐT- GDMN ngày 18/3/2019 của Sở GDĐT về tăng cường công tác đảm bảo “Vệ sinh an toàn thực phẩm” trong các nhà trường. Đảm bảo tất cả các cơ sở cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú phải có Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, các thực phẩm cung cấp phải là thực phẩm tươi sạch, nhập mới trong ngày, truy xuất được nguồn gốc, đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực hiện tốt mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng (SDD) cho trẻ, đa dạng hình thức tổ chức bữa ăn, tạo hứng thú, góp phần giáo dục kĩ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua tổ chức bữa ăn. Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức cho trẻ uống sữa tại Công văn số 1324/SGDĐT-GDMN ngày 06/9/2016 của Sở GDĐT, trong đó đặc biệt lưu ý thực hiện việc nhà trường ký kết hợp đồng các loại sữa phải căn cứ trên ý kiến, nguyện vọng của phụ huynh;

100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế Thế giới, được tư vấn về sức khỏe và thực hiện các giải pháp để phục hồi SDD. Có thực đơn riêng cho trẻ SDD, phấn đấu giảm tối đa tỷ lệ trẻ SDD, đồng thời có giải pháp khống chế để hạn chế trẻ thừa cân béo phì;

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ.

4.3. Đổi mới hoạt động CSNDGD, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.

Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, từ đó có các giải pháp thiết thực, hợp lý và khả thi để đảm bảo môi trường giáo dục tích cực, hấp dẫn và thân thiện.

Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá; nội dung giáo dục cần quan tâm đến giáo dục phát triển ngôn ngữ, giáo dục tình cảm - kỹ năng xã hội. Tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ;

Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục sáng tạo, hiệu quả: trong đó chú trọng chỉ đạo hoàn thiện việc xây dựng các khu vực chơi cát, chơi nước, phù hợp với độ tuổi, đảm bảo an toàn và đưa vào sử dụng có hiệu quả thiết thực. Khai thác tốt các mô hình giáo dục, bổ sung thêm các con vật vườn cổ tích để giúp trẻ có cơ hội được khám phá, vui chơi, được tự do sáng tạo, thả trí tưởng tượng cũng như lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi thơ trong sắc màu cổ tích;

Tiếp tục thực hiện sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN; 

Áp dụng phương pháp Montessori vào dạy học cho trẻ trong trường mầm non. Giám sát thực hiện quyền trẻ em trong các cơ sở GDMN. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đối với trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật;

5.  PCGDMN TENT, Kiểm định chất lượng và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

5.1 . Củng cố,nâng cao chất lượng PCGDMN TENT

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC;

Tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực để đảm bảo duy trì củng cố vững chắc PCGDMN CTENT; Chỉ đạo cập nhật số liệu kịp thời, chính xác, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMN TENT trên hệ thống thông tin điện tử, quản lý PCGD-XMC theo phân cấp quản lý một cách hiệu quả.

5.2. Thực hiện tốt công tác KĐCL và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chú trọng công tác tự đánh giá đúng thực chất, khách quan. Trong quá trình tự đánh giá cần tránh hình thức, máy móc, nhất là việc thu thập minh chứng, lưu trữ hồ sơ; Duy trì và phấn đấu xây dựng các hạng mục chuẩn QG, KĐCL tại cơ sở 2.

​6. Xây dựng, phát triển Đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên

​Thực hiện nghiêm túc các quy định về tỷ lệ giáo viên/lớp, học sinh/lớp theo Kế hoạch 300/KH-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh. Phấn đấu hợp đồng đủ chỉ tiêu hợp đồng giáo viên theo thông báo số 434/TB-UBND ngày 7/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về biên chế làm việc tại các trường mầm non năm học 2020 – 2021. Thực hiện nghiêm quy định về hợp đồng giáo viên theo Hướng dẫn 139/HD-SNV ngày 21/11/2016 về việc triển khai quy định hiện hành về hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị. Phát huy đội ngũ giáo viên mầm non cốt cán (GVMNCC trong việc tư vấn, hỗ trợ, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn tại trường); tạo điều kiện cho GV được học tập, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chuẩn nghề nghiệp. 

​Tiếp tục triển khai tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, tạo cơ hội cho giáo viên tự học tự bồi dưỡng để nâng cao chuẩn nghề nghiệp, tham gia có chất lượng Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.

​Tiếp tục thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, chú trọng nội dung thực hành về phát triển Chương trình GDMN, “Xây dựng trường mầm non LTLTT” và các chuyên đề mới trong năm học. Tiếp tục việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nghiệp vụ mới cho nhân viên nuôi dưỡng;

​Thực hiện nghiêm túc các chính sách đối với GVMN theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các chế độ, chính sách khác đối với CBQL, giáo viên, nhân viên;

​Thực hiện nghiêm túc quy định về đánh giá Chuẩn nghề nghiệp tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp GVMN và Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 Ban hành quy định về Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở GDMN.

​7. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

​Phối hợp để tham mưu  với địa phương thực hiện có hiệu quả việc huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh; Việc vận động tài trợ và tiếp nhận tài trợ theo Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh; Làm tốt công tác phối hợp với Hội cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TTBGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

​Tạo cơ hội cho CBGV nghiên cứu, giao lưu, học tập kinh nghiệm các mô hình GDMN tiên tiến trong và ngoài tỉnh, phù hợp với việc phát triển Chương trình GDMN, và điều kiện thực tế cũng như nhu cầu, năng lực của giáo viên.

​8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển GDMN, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến GDMN. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về GDMN; 

Tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; phối hợp tốt giữa gia đình trẻ và giáo viên để thống nhất quan điểm CSGD, chú trọng cách phòng chống các bệnh cho trẻ, giáo dục kỹ năng sống (kỹ năng răng miệng, kỹ năng tự phục vụ mình, kỹ năng biết tránh xa nhưng nơi nguy hiểm, biết tự bảo vệ mình …).

Chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của bậc học lên “Tạp chí Giáo dục mầm non”, Website của ngành, các báo, tạp chí... để khích lệ các nhà trường, các cô giáo, học sinh, phụ huynh tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan trong việc chỉ đạo, đa dạng hóa công tác thông tin, truyền thông, làm chuyển biến tích cực về nhận thức của xã hội đối với bậc học mầm non nói riêng, ngành giáo dục nói chung trong yêu cầu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa, về đạt chuẩn đô thị văn minh

         B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Chỉ thị 05-CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Công văn 7055/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/10/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua “XD trường học thân thiện học sinh tích cực”

Công văn số13/2010/TT-BGD&ĐT  ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường Mầm Non

2. Mục tiêu cần đạt.

- Phấn đấu 100%  cán bộ, giáo viên, nhân viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết và học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- 100% CB, GV, NV có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động  "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- 100% CB, GV, NV trong nhà trường thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề 2020 “ Tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”  

- 100% lớp học đảm bảo an toàn tuyệt đối, sạch sẽ, ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, có đầy đủ đồ dùng trang thiết bị theo quy định của Bộ giáo dục;

- 100% giáo viên thực hiện tốt  phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào  “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

- 100% trẻ được học tập trong môi trường thân thiện, được đối xử công bằng, được tôn trọng, và được chăm sóc toàn diện về đức, trí, thể. mỹ và lao động.

- 100% trẻ mẫu giáo có kỹ năng giao tiếp, có ý thức nề nếp, biết vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và tham gia các hoạt động của lớp.

- Xây dựng 6 luống rau/2 cơ sở, trồng thêm cây xanh bóng mát, cây ăn quả các loại với tổng kinh phí 4 triệu đồng (nguồn huy động từ XHHGD)

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong GDMN.

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký đầu năm học, thực hiện đạt hiệu quả cao các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 .

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để từ đó phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến đồng thời ngăn ngừa các tiêu cực như bệnh thành tích, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm trong thời gian thực hiện.

- Thành lập ban chỉ đạo xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào  “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn” trong trường. Hiệu trưởng làm trưởng ban, phó hiệu trưởng trong trường làm phó ban các đồng chí cán bộ y tế, Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm làm uỷ viên.

- Hướng dẫn giáo viên sưu tầm các trò chơi dân gian, các bài hát dân ca để dạy trẻ và hát cho trẻ nghe. Sưu tầm các vật liệu sẵn có ở địa phương cho trẻ tự làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ vui chơi và học tập, vận dụng phương pháp dạy học linh hoạt, sáng tạo trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, giáo dục trẻ kỹ năng giao tiếp có văn hóa, thân thiện với mọi người.

- Lát cỏ Sân chơi vận động lát cỏ nhân tạo: 70m2; vận động đóng góp tự nguyện từ tổ chức, cá nhân; huy động ngày công của phụ huynh.

- Quy hoạch vườn cây ăn quả, vườn rau, vườn hoa của bé diện tích 100m2 ở trong vườn cổ tích; Kinh phí khoảng 1 triệu đồng, nguồn huy động vận động các gia đình hảo tâm, các doanh nghiệp. Thời gian thực hiện tháng 9/2020 đến tháng 2/2021.

         - Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực sân trường và công trình vệ sinh

   + Công trình kép kín tại các lớp học phải vệ sinh hàng ngày, hàng ngày vệ sinh máng rửa tay ngoài trời sân trước phía tây lớp 3 tuổi A, phía đông lớp 3 tổi B. khối 4 tuổi sân sau của cơ sở1; cơ sở 2 giao khối 3 tuổi

     + Xây dựng mô hình cho trẻ hoạt động trải nghiệm cầu thang trên Khối 5 tuổi, ô cầu thang dưới khối 4 tuổi, góc sân trước phía tây khối 3 tuổi của cơ sở 1; cầu thang và sân chơi saucủa cơ sở 2 giao khối 4 tuổi

- BGH và các tổ trưởng chuyên môn tổ chức bàn bạc thống nhất quy hoạch mô hình sân chơi, bãi tập phù hợp.

- Phó hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên các lớp vận động phụ huynh cùng tham gia ngày công trồng cỏ sân vận động, trồng vườn hoa, rau sạch tôn tạo lại cây cảnh vườn cổ tích

- Thời gian thực hiện; Đầu tháng 09/2020 đến hết tháng 2/2021

II. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. 

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành tiêu chuẩn quy định về cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Quyết định 2615/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Ban hành Khung Kế hoạch năm học 2020- 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Công văn số 1195/SGDĐT-GDMN ngày 06/7/2020 Hướng dẫn đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Văn bản số 1605/SGDĐT-TCKH ngày 03/9/2020 của Sở GD-ĐT về phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục về các khoản thu đầu năm; Kế hoạch 300/KH-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế;Công văn số 1367/SGDĐT-VP ngày 27/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong năm học 2020-2021; 

​Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử theo quy định tại Công văn số 649/SGDĐT-GDMN ngày 04/5/2019 của Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT;

- Công văn 1336/SGDĐT- KHCT ngày 16/9/2018 hướng dẫn các khoản thu trong trường học. Công văn 1277 của UBND huyện Nghi Xuân thực hiện các khoản thu trong trường học. Công văn số 108/SGDĐT-KHTC ngày 26/01/2018 về tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học của Sở GDĐT.

2. Mục tiêu cần đạt.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tháng, tuần đầy đủ và có khả thi: 

- Thực hiện tốt quản lý ngân sách, quản lý tài chính, tài sản. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho CB, GV, quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGD-ĐT.

- Được công nhận hoàn thành PCGDMN cho trẻ 5 tuổi: 

- Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tự đánh giá chất lượng giáo dục vào tháng 5/2021 . 

- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các loại kế hoạch khác: 

- Tham gia viết các bài thi tìm hiểu do cấp trên phát động:  

- Đảm bảo thông tin 2 chiều, nộp đủ số lượng báo cáo, đúng thời gian qui định, số liệu chính xác,  

- Quản lý chỉ đạo hoàn thành tốt Công tác Bồi dưỡng thường xuyên:   

- Chỉ đạo có hiệu quả công tác vệ sinh y tế trường học:  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

- Đảm bảo việc thực hiện trường học an toàn, Phòng chống cháy nổ:    

- Tổ chức tốt các hội thi trong năm

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ quản lý phù hợp chức năng khả năng, nhiệm vụ.

- Tiếp tục cập nhật kịp thời và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Đảng các cấp, Hội đồng Nhân dân, các quyết định của UBND tỉnh, huyện, các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng các văn bản có nội dung liên quan đến GDMN. Các chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện GDMN của Bộ GDĐT, Sở Giáo dục – Đào tạo;

- Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến GDMN theo phân cấp quản lý. Tập trung quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, giảm các hội họp không cần thiết. Chỉ đạo công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, theo đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính; tiếp tục thực hiện tốt quản lý, mua sắm thiết bị và các khoản thu trong nhà trường theo Công văn số 1437/SGDĐT-GDMN ngày 24/8/2015 về quản lí ĐDĐC, thiết bị dạy học,  

- Đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ trường học. Tăng cường công tác kiểm tra hỗ trợ chuyên môn, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

- Tiếp tục đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực GV, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. 

- Xây dựng bộ minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng hàng tháng để cán bộ quản lý và giáo viên phấn đấu thực hiện;

- Thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN.  

- Thực hiện tốt việc quản lý ngân sách, thu chi các nguồn ngoài ngân sách, thực hiện tốt chế độ 3 công khai theo Thông tư 36/BGD&ĐT

- Kiện toàn các Hội đồng trong nhà trường kịp thời để hoạt động: Hội đồng trường, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng kiểm định chất lượng, Hội đồng khoa học, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Ban kiểm tra nội bộ, Ban chỉ đạo các phong trào thi đua và cuộc vận động…

- Sử dụng hồ sơ sổ sách đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, theo đúng quy định tại trường mầm non

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo lên cấp trên, số liệu chính xác và đúng thời gian quy định. 

III. Quy mô trường, lớp, công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất trường mầm non.

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc sắp xếp hệ thống trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Nghi Xuân đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Thực hiện Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 18/08/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập trường mầm non thị trấn Tiên Điền

Thực hiện công tác tuyển sinh theo hướng dẫn tại công văn số 131/GDNX ngày 30 tháng 7 năm 2020; Phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu tuyển sinh theo Thông báo số 434/TB-UBND ngày 07/5/2020 của UBND huyện Nghi Xuân

- Căn cứ vào Nghị quyết số 128, Nghị quyết 155, QĐ số 07/QĐ-UBND, QĐ số 2714/ QĐ-UBND, Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Chỉ đạo bố trí đảm bảo tỉ lệ 2 giáo viên/nhóm, lớp theo văn bản số 5807/UBND-NC ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh, 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 về điều lệ trường mầm non.  

2. Mục tiêu cần đạt.

- Quy mô: 2 cơ sở (cơ sở 1 và cơ sở 2)

- Tuyển sinh  trẻ mẫu giáo 3 tuổi ra lớp 100/106 tỷ lệ 94,3%

- Số nhóm lớp 11. Trong đó: 

+ Mẫu giáo: 11 lớp: 284/290 trẻ tỷ lệ 97,9%

(4 lớp 3 tuổi: Số trẻ: 94; 4 lớp 4 tuổi: Số trẻ: 97; 3 lớp 5 tuổi: Số trẻ: 93)

- Phấn đấu trẻ đi học chuyên cần mẫu giáo trong năm từ 90 -> 98%.

- Quy hoạch mở rộng khuôn viên làm sân chơi cho trẻ chơi tập, nâng cấp sân chơi, lát gạch nền nhà các phòng học cơ sở 2, 

- Mua sắm đầy đủ thiết bị, đồ dùng dạy học đồ chơi cho trẻ, tạo mọi điều kiện cho trẻ học tập, vui chơi, ăn ngủ

- Làm nhà VS giáo viên, tu sửa nhà bếp lát gạch sàn nhà học, hành lang phòng hiệu bộ tu sửa lại mô hình sân GDLLATGT cho trẻ hoạt động. cơ sở 1, 

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Hiệu trưởng: Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, nhất là về công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh về kế hoạch thực hiện sát nhập của 2 đơn vị mầm non Thị trấn, mầm non Tiên Điền theo đề án của UBND huyện, đảm bảo ổn định

Hai phó hiệu trưởng phân công giáo viên làm tốt công tác điều tra trẻ trong độ tuổi ở các tổ dân phố của 2 cơ sở vào đầu tháng 8/2020, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ em năm tuổi.

CB,GV Tuyên truyền kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ bằng mọi hình thức như thông tin bằng loa máy phát thanh của xã về các thôn  xóm. tổ chức các buổi họp phụ huynh, Phối hợp với các đoàn thể để làm tốt công tác tuyên truyền huy động trẻ trong độ tuổi 3 tuổi ra lớp học, Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ để tạo được niềm tin cho phụ huynh.

Hiệu trưởng tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu phục vụ công tác dạy học. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng đồ chơi. Tổ chức họp Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn phân công giáo viên phụ trách đứng lớp phù hợp với từng khả năng, phát huy năng lực của giáo viên.

Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ chuyên môn, tổ văn phòng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sáng tạo, có hiệu quả. Bảo quản tôt thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ, sinh hoạt thường kỳ hàng tháng có đánh giá xếp loại thi đua.

Hiệu trưởng Bố trí số trẻ/lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ. Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường CSVC, TBĐDĐC hiện có.

- Thời gian thực hiện: đầu tháng 9 năm 2020 đến  tháng 5 năm 2021.

IV. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. 

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo 

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHNBGDĐT ngày 24/1/2017 ban hành Chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT. 

- Công văn số 1096/SGDĐT-GDMN ngày 22/7/2016 về việc sử dụng “Tuyển tập thơ, truyện, câu đố, trò chơi dành cho trẻ MN” của Sở GD&ĐT.

- Công văn số 108/SGDĐT-KHTC ngày 26/1/2018 của Sở GDĐT về tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học tại trường mầm non.

- Thông tư số 13/2010TT- BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của BGD- ĐT quy định về trường học an toàn , phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Kế hoạch số 201/UBND ngày 21/6/2018 thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Nghị định 06/2018/ NĐ/CP ngày 05/1/2018 của chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Văn bản số 366/SGDĐT- GDMN ngày 18/3/2019 của Sở GDĐT về tăng cường công tác đảm bảo “Vệ sinh an toàn thực phẩm” trong các nhà trường

2. Mục tiêu cần đạt.

- 100% trẻ  được phát triển  toàn diện về thể chất và tinh thần, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi.

- 100% giáo viên biết tạo tình huống hấp dẫn để thu hút trẻ đến với các họat động giáo dục.

- 3/284 trẻ mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định.

- 100% trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm;

- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường MN;  

- 100% trẻ được cân đo, lập biểu đồ tăng trưởng sức khỏe 3 lần/ năm học, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm học và được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất.

- Giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng ở mỗi thể xuống dưới 3%

- 100% trẻ có đồ dùng vệ sinh cá nhân.

- 100% nhóm lớp thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non của Bộ giáo dục đào tạo theo đúng độ tuổi.

- 85% trở lên trẻ phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển; 100% trẻ học hòa nhập được đánh giá tiến bộ.

- 100% nhóm lớp thực hiện tốt các chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, chuyên đề “giáo dục phát triển vận động”; chuyên đề “ Giáo dục ATGT”; chuyên đề “Tài nguyên môi trường biển, hải đảo và ứng phó với biển đổi khí hậu”.

- 100% nhóm lớp được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng GDMN, 

- 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện hiệu quả Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

-  100% số trẻ 5 tuổi  hoàn thành chương trình và đủ điều kiện lên lớp 1,  

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

3.1. Làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. Giáo viên làm tốt công tác theo dõi sức khoẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thân thiện, phòng tránh các tai nạn thương tích, thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh cá nhân trẻ, mua sắm đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân trẻ, để trẻ được rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, tổ chức cho trẻ 4 và 5 tuổi được chải răng ở trường MN, tự biết vệ sinh môi trường: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường học bằng chơi cho trẻ, trẻ 5 tuổi được làm quen với chữ cái...

+ Thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức bán trú tại tại công văn số 1336/SGDĐT-KHTC 

+ Tổ chức họp toàn thể hội cha mẹ học sinh (có sự tham gia của Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp, đại diện công đoàn nhà trường để khảo sát nhu cầu ăn bán trú).

+ Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng

+ Tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang bị đồ dùng dụng cụ nhà bếp…

+ Tăng cường tuyên truyền vận động phụ huynh ủng hộ đồ dùng phục vụ bán trú cho nhà trường.

+ Thống nhất mức ăn bán trú: tối thiểu 17.000đ/ngày/ trẻ (Mẫu giáo một bữa chính và một bữa phụ; nhà trẻ 1 bữa chính 1 bữa phụ). Trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì có chế  độ ăn riêng. 

3.2. Giáo viên xây dựng kế hoạch chương trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp trẻ

- Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với năng lực chuyên môn.

- Lựa chọn các tác phẩm truyện, thơ, trò chơi, câu đố để giáo viên sử dụng trong các hoạt động hàng ngày.

- Tăng cường tận dụng môi trường tự nhiên và nguồn nguyên liệu sãn có ở địa phương để tạo nguồn học liệu

- Bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học đầy đủ theo chương trình GDMN.

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện việc đánh giá học sinh theo chương trình GDMN. Đánh giá sự phát triển của trẻ (bao gồm đánh giá trẻ hằng ngày và đánh giá trẻ theo giai đoạn) nhằm theo dõi sự phát triển của trẻ, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với trẻ, với tình hình thực tế ở địa phương.

- Đối với trẻ mẫu giáo, phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”. Chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, thử nghiệm và sáng tạo ở các khu vực hoạt động một cách vui vẻ. Kết hợp hài hoà giữa giáo dục trẻ trong nhóm bạn với giáo dục cá nhân, chú ý đặc điểm riêng của từng trẻ để có phương pháp giáo dục phù hợp. Tổ chức hợp lí các hình thức hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ và cả lớp, phù hợp với độ tuổi của nhóm /lớp, với khả năng của từng trẻ, với nhu cầu và hứng thú của trẻ và với điều kiện thực tế. 

- Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học và chia sẻ về việc thực hiện dạy học theo hướng hoạt động trải nghiệm. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Bổ sung máy vi tính  và  kết nối mạng internet để giáo viên có thể sử dụng giảng dạy, xem clip, tra cứu tài liệu v.v…

- Lập kế hoạch tổ chức các ngày lễ, ngày hội trong năm tạo tâm thế cho trẻ chờ đón ngày lễ, hội bằng cách trò chuyện với trẻ, cho trẻ xem tranh về  ngày lễ hội. Luyện tập cho trẻ các tiết mục văn nghệ tự chọn như: Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, trò chơi 

V.  PCGDMN TENT, Kiểm định chất lượng và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC;

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non để thực hiện đảm bảo đúng quy định. Thông tư 13/2020 ngày 26/5/2020 của BGDĐT quy định tiêu chuẩn về cơ sở vật đạt chuẩn quốc gia.

2. Mục tiêu cần đạt.

+ Huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường, lớp

+ 100% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ ngày. Được chăm sóc giáo dục  toàn diện về thể chất, tinh thần để bước vào lớp 1

+ Nâng cao tỷ lệ chuyên cần trẻ 5 tuổi đạt 98% trở lên

+ Địa phương tiếp tục đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi vững chắc.

+ Số trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân tỷ lệ  dưới: 3% ; thấp còi dưới 3%

- Hoàn thành tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT

- Duy trì và nâng cao chất lượng đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt cấp độ 3.

- Duy trì và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

- Tham mưu lãnh đạo địa phương kiện toàn lại Ban chỉ đạo PCGD-XMC

- Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo phân công giáo viên đến từng hộ gia đình trên địa bàn để điều tra trẻ trong độ tuổi thật chính xác;

- Phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể trong xã hội vận động trẻ em trong độ tuổi đến lớp. Đặc biệt huy động trẻ 5 tuổi đị học. Thực hiện tốt “ Ngày hội đến trường của Bé” và nâng cao tỷ lệ chuyên cần của trẻ

- Bố trí 3lớp/6 giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt trình độ trên chuẩn, có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1, xếp loại chuẩn nghề nghiệp đạt từ loại khá trở lên;

- Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo trình độ CM.

- Cập nhật thông tin trẻ vào hệ thống phần mềm phổ cập.

- Huy động nguồn đóng góp của nhân dân để tôn tạo, tu sửa lại cảnh quan môi trường

- BGH, ban kiểm tra nội bộ theo dõi cập nhật số trẻ từng nhóm lớp hàng ngày để đánh giá thi đua tỷ lệ chuyên cần nhóm lớp của từng tháng;

- Tổ chức kiểm tra thăm lớp dự giờ đột xuất, giám sát các hoạt động, đánh giá thực chất để thúc đẩy nâng cao chất lượng;

- Đầu tư bổ sung mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi; Tổ chức cho trẻ hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương. 

Tiếp tục chỉ đạo giáo viên thực hiện công tác tự đánh giá đúng thực chất, thu thập các minh chứng tiêu chuẩn, mã hóa, thu thập thông tin minh chứng, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá vào tháng 5 năm 2021.

Rà soát các tiêu chí theo thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non để thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Phân công nhiệm vụ cho từng nhóm phụ trách từng tiêu chuẩn để thu thập minh chứng.

Tổng hợp các ý kiến của các nhóm. Hoàn thành báo cáo công tác kiểm định giáo dục.

* Vào đầu tháng 6/202 làm tờ trình mời lãnh đạo xã kiểm tra rà soát cơ sở vật chất, thiết bị đạy học để có căn cứ tham mưu

- Tích cực tham mưu lãnh đạo địa phương tập trung xây dựng bổ sung các hạng mục để nâng chuẩn cơ sở vật chất trường học    

* Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020 đến tháng 5/1021 

VI. Xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL và GVNV. 

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. 

- Thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT về đạo đức nhà giáo; tiếp tục các giải pháp nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT và Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT của Bộ GDĐT; kiên quyết xử lý những nhà giáo vi phạm đạo đức theo quy định của pháp luật. 

- Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng và các chế độ, chính sách khác đối với CBQL, GV và nhân viên. 

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

          Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GVMN ngày 08/10/2018 và Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN của Bộ GDĐT đảm bảo sát đúng thực chất.

       ​2. Mục tiêu cần đạt.

- Bố trí sắp xếp đội ngũ GVMN đảm bảo đủ 2 GV/nhóm, lớp đảm quy định tại TT số 06, nhằm đảm bảo cường độ lao động cho GVMN, thực hiện chuyên môn có chất lượng, đảm bảo an toàn trong công tác CSGD trẻ;

        - Giúp cho đội ngũ CBGV nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình để có kế hoạch tự học, tự trau dồi bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        100% CBGV có tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- 90% giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục; 

- 100% CB,GV, NV tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm; ít nhất 80% được bậc 3,4 cấp trường trở lên, trong đó có 7% đạt cấp tỉnh.

- Có 100% giáo viên giỏi cấp trường, 35% GV giỏi cấp huyện 01 % tỉnh

- 2 CBQL vào đội ngũ cốt cán của huyện

- 5 GV Đội ngũ cốt cán của trường 

   ​- Xếp loại GV theo Chuẩn nghề nghiệp: Xuất sắc 5 (20%) ; Khá: 20 (80%).

​- Đánh giá XL Công chức. Xuất sắc: 1/1 (100%); 

- Đánh giá xếp loại  VC: Xuất sắc: 15/25 (60%); Tốt: 10(40%); 

- 100% CB, GV, NV hoàn thành chương trình BDTX theo kế hoạch và hoàn thành bồi dưỡng các mô đun nâng cao; biết khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên qua mạng Internet 

    ​Xếp loại BDTX cuối năm: Giỏi: 70%; Khá: 30% K. Không có TB.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

​- Thực hiện tốt Chỉ thị số 1737/CT - BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;

- Tiếp tục các giải pháp nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; kiên quyết xử lý những nhà giáo vi phạm đạo đức theo quy định của pháp luật.

         - Thành lập tổ chuyên môn hợp lý, bổ nhiệm tổ trưởng tổ Chuyên môn có năng lực, nhiệt tình, có uy tín  để bồi dưỡng đội ngũ;

         - Chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức chuyên đề nhắc lại, tổ chức sinh hoạt chuyên môn đúng quy định có hiệu quả;

- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Chỉ đạo và tạo điều kiện cho giáo viên tự học tập bồi dưỡng theo Thông tư 26/2012 của Bộ GD&ĐT nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Động viên giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên đạt hiệu quả tốt;

- Bám sát chuẩn do Bộ ban hành xây dựng quy chế chuyên môn để tiện đánh giá, phân loại sát đúng, chất lượng đội ngũ, đảm bảo công bằng, Xây dựng quy chế chuyên môn để đánh giá CBQL, GV, NV hàng tháng, hàng quý, năm học trong việc thực hiện chương trình GDMN.

- Sắp xếp giáo viên hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, điều kiện hoàn cảnh gia đình của từng giáo viên, động viên giáo viên tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực tiễn;

- Động viên, khuyến khích giáo viên tham gia các hội thi đạt kết quả tốt;

- Động viên, khuyến khích nhân viên nuôi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề. Thường xuyên kiểm tra năng lực cô nuôi;

- Chỉ đạo tổ chuyên môn tăng cường các hình thức kiểm tra dự giờ trên lớp, kiểm tra kết quả trên trẻ, chấm hồ sơ soạn bài, chấm đồ dùng đồ chơi, cuối tháng  xếp loại công khai rõ ràng, động viên khen  thưởng kịp thời;

​- Tổ chức bồi dưỡng viết SKKN cho giáo viên, tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng trong cán bộ Quản lý và giáo viên, tổ chức tham quan học hỏi các trường trọng điểm. Tích cực làm đồ dùng đồ chơi, mỗi tháng mỗi giáo viên có 2-3 bộ đồ dùng tự làm sáng tạo được sử dụng vào công tác giáo dục trẻ.

- Xây dựng kế hoạch BDTX được phòng phê duyệt. Hướng dẫn Tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng Kế hoạch BDTX tổ, kế hoạch BDTX cá nhân. .

- Triển khai các nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên MN theo kế hoạch của Phòng, của trường, tổ, và các cá nhân.

- Theo dõi, quản lý và kiểm tra, đôn đốc, xác nhận vào sổ kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên kết quả tự học, tự bồi dưỡng theo kế hoạch đã đăng ký của giáo viên trong đơn vị.

Thực hiện tốt công tác tôn vinh, khen thưởng và các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực, điều kiện để đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

- Bố trí sắp xếp đội ngũ CBQL, GV, nhân viên theo kế hoạch được giao 

Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2019 – 2020.

​Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn được thay đổi bằng nhiều hình thức: sinh hoạt trong trường, từng tổ, liên trường một cách có hiệu quả cao, chú trọng nội dung thực hành về phát triển Chương trình GDMN, “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong quản lý và NDCSGD. 

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, chú trọng nội dung thực hành về phát triển Chương trình GDMN, “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ mới cho nhân viên nuôi dưỡng”. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường: 3 lần/ năm; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn theo các chuyên đề thiết thực. 

- Thực hiện đánh giá, xếp loại đội ngũ theo chuẩn Nghề nghiệp sát, đúng thực chất, từ đó xác định năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của GVđáp ứng yêu cầu của các chuẩn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thực hiện tốt công tác tôn vinh, khen thưởng và các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực, điều kiện để đội ngũ giáo viên chuyên tâm với nghề. 

VII. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26 thnga 6 năm 2019 quyết định Ban hành quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã phường thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh; văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 cuả UBND tỉnh Về việc Hướng dẫn vận động, tiếp nhận  quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

​- Công văn 1336/SGDĐT- KHCT ngày 16/9/2018 hướng dẫn các khoản thu trong trường học; Công văn 1277 của UBND huyện Nghi Xuân; Công văn số 108/SGDĐT-KHTC ngày 26/01/2018 về tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học của Sở GDĐT. Thông tư số 55/ 2011/TT- BGDĐT ngày 21/11/2011 của BGD và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Mục tiêu phấn đấu

- Tiếp tục huy động kinh phí từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học cho nhà trường cụ thể:  

- Ốp lát gạch  2 lớp học 5 tuổi

- Mua sắm thảm cỏ nhân tạo làm sân vận động cho trẻ

- Mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú

- Sơn lại tường  các phòng học cơ sở 2

- Tu sửa công trình vệ sinh các lớp

- Làm vườn rau, vườn hoa của bé, mua sắm bổ sung các con vật vườn cổ tích

- Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các cơ sở GDMN trong và ngoài địa phương.

- Huy động phụ huynh mỗi người 3 ngày công làm sân vận động lát cỏ làm vườn rau, vườn hoa

3. Giải pháp tổ chức thực hiện:

- Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, cá nhân để bổ sung đầu tư thêm nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học; 

- Huy động sự đóng góp về tài chính, vật lực của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện ... Cùng với mục đích tăng cường thêm cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ dạy và học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Vận động các mạnh thường quân và các phụ huynh có điều kiện hỗ trợ cho nhà trường với tinh thần tự nguyện.

- Tổ chức các hoạt động, phong trào: Để tạo được bước đột phá trong việc huy động cộng đồng tham giáo dục thì công tác tổ chức xã hội hoá giáo dục cần hướng vào việc tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua, các ngày hội để cộng đồng có cơ hội thể hiện sự quan tâm của mình đối với giáo dục như: Tổ chức “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, tổ chức các hội thi: “ Bé khỏe, bé ngoan”,  tổ chức vui tết trung thu cho các cháu

- Phối hợp tốt Ban đại diện hội cha mẹ học sinh cùng với nhà trường phổ biến các chủ trương, chính sách về giáo dục, về công tác khuyến học, khuyến tài, nhằm nâng cao trách nhiệm việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh của phụ huynh cũng như của cộng đồng.

- Thành lập Ban vận động xã hội hoá giáo dục gồm các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cốt cán trong nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp. Ban vận động có trách nhiệm vận động các tập thể, cá nhân và phụ huynh học sinh đóng góp hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện, đúng mục đích, dân chủ, công khai, minh bạch và thông báo bằng văn bản tới từng phụ huynh học sinh.

- Tuyên truyền các bậc phụ huynh thông qua các hình thức tổ chức họp phụ huynh, thông qua hệ thống truyền thanh thôn xóm.

VIII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN. 

1. Văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Thông tư số 55/ 2011/TT- BGDĐT ngày 21/11/2011 của BGD và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong cơ sở GDMN.

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học

- Văn bản số 2297/ UBND-VX1 ngày 18/4/2017 về việc tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em của UBND tỉnh Hà Tĩnh

- Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục Mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

1. Mục tiêu phấn đấu.

- Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới

- 100% nhóm, lớp xây dựng bảng tuyên truyền các bậc cha mẹ, cộng đồng về CSGD trẻ, pháp luật và các sự kiện thời sự trong năm. 

- 100% nhóm lớp điều có kế hoạch nội dung tuyên truyền cụ thể tại nhóm, lớp của mình theo tháng, theo chủ đề chuyên mục năm học.

- Mỗi cán bộ, giáo viên tham gia viết bài tuyền truyền về tham gia viết bài tuyên truyền phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm hay về công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ đăng tải trên trang web của ngành, của trường.

         - Nâng cao nhận thức của cha mẹ trẻ, toàn thể các bậc phụ huynh, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp

- Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện  có công tác tuyên truyền theo tháng, theo chủ đề trong năm học.

- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến những văn bản phát triển GDMN, những quy định của ngành, kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học.

- Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể khác của địa phương trong việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, làm chuyển biến tích cực về nhận thức của xã hội đối với bậc học mầm non.

- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tài liệu tuyên truyền phù hợp với nhận thức, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

- Công khai kết quả chăm sóc, giáo dục và các hoạt động của nhà trường tại góc tuyên truyền của lớp, bảng tin nhà trường.

- Tổ chức hội thi, giao lưu để tuyên truyền

- Nhà trường tổ chức các cuộc họp PHHS theo định  kỳ 1 năm học từ 2 đến 3 lần để lắng nghe ý kiến góp ý của phụ huynh học sinh về công tác giảng dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường.

D. DANH HIỆU THI ĐUA:

* Danh hiệu tập thể:    

-“Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở” 

- Chi bộ trong sạch vững mạnh

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

*Danh hiệu cá nhân: 

- CSTĐ cấp cơ sở: 4 đ/c

- Giáo viên giỏi cấp huyện 8; cấp tỉnh 1

- SKKN bậc 3 - 4 cấp cơ sở: 8 bản 1 cấp tỉnh

- LĐTT  24/26. CB,GV, NV

Trên đây là kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2020– 2021 của trường Mầm non thị trấn Tiên Điền, đề nghị cán bộ quản lý, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch, nghiên cứu nội dung các văn bản và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có sự điều chỉnh thì BGH thông báo cụ thể đến từng tổ chuyên môn, duyệt./.     

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Nghi Xuân (để phê duyệt);

- BGH, các tổ chuyên môn (để chỉ đạo thực hiện);

- Giáo viên, nhân viên ( thực hiện)

- Lưu: Hồ sơ trường.

                    HIỆU TRƯỞNG

 

Dương   Thị Trí

 

 

                                                                              

 

1. DỰ KIẾN LỘ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

 

 

 

 

Tháng

Nhiệm vụ trọng tâm

Người thực hiện

Dự trù kinh phí

Điều chỉnh bổ sung

8/2020

- Tổ chức cho giáo viên làm tốt công tác điều tra trẻ trong độ tuổi 

 

- Tổ chức thi tìm hiểu Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm truyện Kiều

 

- Tổ chức vệ sinh phong quang trường lớp vệ sinh môi trường trồng cây xanh tạo môi trường xanh sạch đẹp đón năm học mới,

 

- Bàn giao trẻ 5 tuổi lên lớp 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

- Tham mưu Lãnh đạo địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho năm học mới; Tu sửa đồ chơi, sửa điện, quạt các phòng học…)

- lập kế hoạch mua sắm hồ sơ, sổ sách trường  mầm non, 

 

- Chuyên đề hè 2020 (20-21/8)

- Xây dựng kế hoạch vận động tự nguyện 

 

- Tổ chức kiện toàn HĐTS sau khi sát nhập trường (Tổ chức tuyển sinh trẻ 3 tuổi vào trường )

 

- Họp Chi ủy, chi bộ triển khai nhiệm vụ tháng 8  

- Tổ chức họp xét thuyên chuyển giáo viên

- Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020, Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp học MN

P.HT

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

TTCM

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Kế toán 

 

 

CB,GV, NV     

 

 

HT

 

 

Hiệu trưởng

 

 

BT

 

HT 

 

CB,GV,NV

  

 

 

600.000

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2020

- Tổ chức đón cháu tựu trường (ngày 1/9/2020);

- Tổ chức khai giảng năm học mới

 

Tập huấn công tác y tế trường học

 

 

- Dự hội nghị tổng kết năm học 2019- 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-202 (18/9 Huyện)

 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020- Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp trường

 

- Xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

 

- Chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi theo quy định; hướng dẫn cho các nhóm, lớp thực hiện đúng chương trình chăm sóc giáo dục 

 

- Tổ chức họp BĐDHCMHS bàn về công tác tổ chức bán trú , các lớp lấy phiếu đăng ký cho trẻ ăn bán trú tại trường    

- Tổ chức Đại hội chi bộ

 

- Tổ chức họp phụ huynh thống nhất việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú

 

- Hợp đồng nhân viên nấu ăn sau khi thống nhất cho trẻ ăn bán trú

 

- Hợp đồng cung cấp thực phẩm sạch, hợp đông nhân viên nuôi dưỡng

,  

- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ (ngày 17-18/9/2020

 

- Tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN, hoàn thành số liệu đầu vào PCGDMN.

- Làm báo cáo tổng hợp số liệu đầu năm học, báo cáo cân đo lần 1, báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1(22/9/2020), thực hiện nhiệm vụ tháng 9 nộp về Phòng 

 

- Tổ chức đăng ký thi đua năm học 2020-2021 tại trường; Xây dựng chỉ tiêu cơ bản cho năm học mới 2020-2021.

- Chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch BDTX

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV

 

- Chỉ đạo trang trí lớp học, môi trường hoạt động.

- Chỉ đạo công tác tổng hợp số liệu phổ cập giáo dục.

- Sinh hoạt chuyên môn- Tổ chuyên môn

- Tổ chức trồng vườn hoa, vườn rau

- Tổ chức vui tết trung thu cho trẻ

 

- Đánh giá xếp loại thi đua tháng 9

 

- BGH dạy thay các lớp(thực tế theo kế hoạch tuần)

Hiệu trưởng

 

 

 

Đ/c Giang P.HT

 

CB,GV,NV

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

P. Hiệu trưởng

GVCN

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

BCH chi ủy

 

 

HT

 

 

HT

 

BGH-TBDDHCMHS

 

P. HT

 

 

PHT 

 

 

Đ/c HP

 

 

 

 

P.HT

 

 

 

P.HT

 

 

 

BGH, TTCM

 

        

 

     P.HT

 

 

TTCM 

 

 

  GVCN lớp

 

    HĐTĐ

 

       HT

 

 

 

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

10/2020

- Kiểm tra thực hiện ba công khai

- Họp hội đồng , Chi bộ nhà trường   triển khai nhiệm vụ tháng 10. 

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 10.

- Hoàn thành công tác điều tra số liệu chính xác phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi, hồ sơ phổ cập

- Sinh hoạt chuyên môn tại trường  .

- Thao giảng ở các lớp để chào mừng ngày 20/10/2020

- Tổ chức mít tinh chào mừng ngày 20/10/2020 tại văn phòng nhà trường.

- Chỉ đạo các nhóm làm công tác Kiểm định chất lượng 

 

- Chỉ đạo mua bổ sung một số trang thiết bị phục vụ bán trú. sơn tường 5 lớp học cơ sở 2.

 

- Kiểm tra chất lượng ăn bán trú , bận xế.

- Các tổ sinh hoạt chuyên môn 

- Kiểm tra công tác y tế trường học

 

- Tổ chức đồng diễn “Tuần lế sức khỏe”

 

- Tổ chức thi trắc nghiệm về ATGT

- Kiểm tra toàn diện 4 giáo viên, chuyên đề 3 giáo viên

 

- Tổ chức phụ huynh lao động lát cỏ sân vận động.

- Chỉ đạọ giám sát công trình xây dựng sân chơi lát cỏ sân vận động

- Xếp loại thi đua giáo viên tháng10

 

BKTNB

 

 

 

CTCM 

 

 

P.HT

 

P.HT

 

CB-GV

 

Ban NC

 

 

trưởng nhóm 

HP

 

HT

 

BKTATTP 

 

 

TCM-TVP

 

Giáo viên  

Phụ huynh toàn trường

CB, GV, NV

BKTNB

 

 

BCHCĐ

 

HT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

6.000.000

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

11/2020

 

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

 

- Họp chi bộ , hội đồng, công đoàn, chuyên môn tháng 11.

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo  bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV.

- Chỉ đạo kiểm tra khẩu phần ăn của trẻ ở trường, công tác vệ sinh ở nhà bếp

- Thao giảng, dự giờ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

 

- Tổ chức phụ huynh lao động đổ đất nâng sân làm rau sạch

- Bồi dưỡng giáo viên dự thi cấp tỉnh

 

- Phân chia theo khối, lớp làm rau

 

- Làm sân ATGT bổ sung (sân sau)

- Chỉ đạo rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi để đón đoàn kiểm tra của các cấp.

- Hoàn thành báo cáo thanh tra nội bộ trường học.

 

- Kiểm tra thực hiện CĐề 2 GV

- KT toàn diện 1 GV

 

- Thu thập TTMC.

- Phát động phong trào thi đua đợt 2 từ ngày 20/11 đến ngày 8/3

 

- Tập văn nghệ giao lưu ngày 20/11

 

- Sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ

- Kiểm tra trình huyện công nhận PCGD

- Phối hợp với lãnh đạo địa phương tổ chức tốt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tổ chức kiểm tra tư vấn thúc đẩy công tác kiểm định chất lượng tại các nhóm

- Xếp loại thi đua tháng 1

 

CB,GV,NV

 

 

 

HT-CTCĐ- 

 

TT 

 

 

BGH

 

 

12GV

 

 

 

 

 

GV 3 khối

Nhà bếp

 

BCHCĐ

 

HT

 

 

BKTNB

 

BGH

CBGVNV

 

 

 

  HĐTĐG

 

Đ/c Giang P.HT

 

BGH

 

HT

 

 

 

HĐTĐG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

25.000.000

 

 

 

12/2020

- Họp hội đồng nhà trường, họp chi bộ, họp công đoàn , họp chuyên môn tháng 12.

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV.

 

- Tổ chức cân đo trẻ lần 2    

 

- Họp Chi bộ để phân loại Đảng viên cuổi năm 2019

- Thanh kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Kiểm tra thực hiện Chuyên đề 2

 

- Tổ chức thi GVG cấp trường

 

- Hoàn thành báo cáo Sơ kết học kỳ - Chấm thi làm đồ dùng, đồ chơi

- Tổ chức XD tạo môi trường giáo dục, trồng vườn cây ăn quả

 

- Tổ chức sinh hoạt  chuyên môn liên trường

 

- Kiểm tra tài chính quý 4/2020, 

 

- KT chất lượng , nề nếp trẻ, hồ sơ cô và trẻ

Tổ chức chấm SKKN cấp trường: 

- Thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Xếp loại thi đua tháng 12

 

CB,GV,NV

 

 

TT-GV

 

 

 

GV-NVYT

 

BT

 

BKTNB

 

 

 

CB,GV,NV

 

HT

HĐTĐ

BCĐ

 

BGH

 

 

BKTNB

 

BKTNB

 

HĐTĐ

22 giáo viên

HĐTĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

1/2021

- Họp Hội đồng giáo viên triển khai công tác tháng 1/2021.

- Họp Chi bộ, Công đoàn trường ,họp tổ chuyên môn.

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV

- Tổ chức sơ kết học kỳ I tại văn phòng nhà trường

 

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề 2 GV

- Kiểm tra toàn diện  2 giáo viên

 

- Tham mưu quà tết cho CBGV, nhân viên

- Thực hiện tốt công tác phân công trực tết Nguyên đán và kiểm tra trực tết

- Hoàn thiện báo cáo quyết toán tài chính năm 2020

- Nộp báo cáo tháng 01 năm 2020

- Chỉ đạo kế toán làm tốt công tác nâng lương tháng 01 năm 2021

- Chỉ đạo các tổ sinh hoạt chuyên môn .

- Xếp loại thi đua tháng 1

 

 CBGVNV

 

ĐV, GV

TT-GV

 

 

 

HT

CBGVNV

 

 

BKTNB

 

HT

 

 

 

 

KT

 

HT

 

HP 

 

   HĐthi đua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2021

-  Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường.  

 

- Kiểm tra nhập – xuất thực phẩm và kiểm tra hoạt động nhà bếp

- Kiểm tra các nhóm, lớp thực hiện chuyên môn, chuyên đề. Kiểm tra nhà bếp. 

- Kiểm tra toàn diện các nhóm, lớp. 2 giáo viên, KT thực hiện chuyên đề 2 giáo viên. Kiểm  tra nhà bếp.

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong tháng   

- Tổ chức làm đồ dùng, đồ chơi dự thi cấp trường; 

- Xếp loại cuối tháng. họp chi bộ, họp công đoàn, họp chuyên môn tháng 2        

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV

- Kiểm tra chuyên môn ở các tổ, các cá nhân

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các tổ.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, sản phẩm của trẻ ở các nhóm lớp

 

- Làm và nộp các loại báo cáo trong tháng

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường,

- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên,   

 

- Xếp loại thi đua tháng 2

 

- Tổ chức ngày hội thể thao

 

CBQL,GV

 

 

BKTATP

 

BKTNB

 

 

BKTNB

 

 

 

 

TT-GV

 

HT, HP,CTCĐ

 

TCM

 

 

BGH

 

TCM

 

HP

 

 

BGH

 

QL,GV

 

 

BKTNB

 

HĐTĐ

GV, HS

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000 

 

3/2021

- Họp  hội đồng nhà trường, họp chi bộ, họp công đoàn , họp chuyên môn tháng 3   

    

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV.

 

- Phát động phong trào thi đua đợt 3.

- Chỉ đạo các lớp về việc xây dựng MT ngoài lớp theo hướng an toàn thân thiện, hấp dẫn, phát huy tính tích cực của trẻ.

 

- Thao giảng, dự giờ giáo viên.

- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ ngày ( 12/3/2020)

- Thi làm đồ dùng đồ chơi đợt 2

- Tổ chức mít tinh ngày 08/03/2021.

 

- Tổ chức “Ngày hội thể thao”

- Xếp loại thi đua tháng 3

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề 3 GV

Kiểm tra tài chính quý 1/1021

   CBGVNV

 

 

 

TT-GV

 

 

 

CBGVNV

 

 

 

Trưởng nhóm

 

GVNVYT

 

 

HĐTĐ

 

BNC 

      BGH

GV,HS

 

 

BKTNB

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

500.000

 

 

 

2.000.000

 

3.000.000

 

 

 

 

 

4/2021

- Họp  hội đồng nhà trường, họp chi bộ, họp công đoàn , họp chuyên môn tháng 4  

     

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVN

 

- Kiểm tra hồ sơ cô và hồ sơ trẻ-

- Đánh giá công tác BDTX theo kế hoạch

 

- Kiểm tra công tác tiếp phẩm nhà bếp

 

-  KT chất lượng GD, kỷ năng trẻ

 

- KT việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM

 

- Xếp loại thi đua tháng 4.

HT,CTCĐ

 

 

 

CBGVNV

 

 

 

BGH,TCM

 

BKTNB 

 

 

BGH

 

BTĐ

 

 

 

 

 

 

 

5/1021

- Họp hội đồng nhà trường, họp chi bộ, họp công đoàn , họp chuyên môn tháng 5      

 

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV

- Họp phụ huynh báo cáo kết quả hoạt động nhà trường

- Họp đánh giá chuẩn HT, HP, GV, NV năm học 2019- 2020

 

- Họp bình xét thi đua ở trường cuối năm

 

- Làm báo cáo tổng kết, tổng hợp số liệu cuối năm, nộp về phòng 

 

- Hoàn thành hồ sơ thi đua nộp về phòng GD Nghi Xuân

 

- Kiểm kê tài sản cuối năm học 2020- 2021

 

-  KT đánh giá hoạt động phong trào thi đua

.

- Tổng kết và làm lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi

- Hoàn thành tự đánh giá chất lượng giáo dục.

- Kiểm tra thực hiện ba công khai

 

HT,P.HT-CTCĐ

 

 

 

TT-GV

 

 

    BGH

 

QL,GV

 

 

HĐTĐ 

 

 

HT

 

 

BTĐ

 

BKTNB  

 

 

   HĐTĐ  

 

 

    BGH

 

 

  HĐTĐG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000.000

 

 

 

6và 7/2021

- Thực hiện các quy định về nghỉ phép, nghỉ hè cho CBGV, NV

 

BGH- Kế toán trực hè

- Kiểm tra công tác trực hè

HT

 

 

 

HT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM HỌC 2020-2021

 

        A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2020-2021

        1. Thực hiện  Đề án 05/ĐA-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Ủy ban

nhân dân huyện về sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

huyện Nghi Xuân đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, về đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo ổn định cho công tác dạy và học.

        Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương lợp mái che sân chơi, tu sửa nhà bếp, sửa chữa lát nền các phòng học bị bong, sửa chữa công trình vệ sinh, công trình nước sạch, mua sắm bổ sung các trang thiết bị dạy học còn thiếu đáp ứng nhu cầu dạy học, mua sắm bàn ghế hội họp, bàn ghế làm việc cho cán bộ nhân viên đảm bảo làm việc

​2. Làm tốt công tác tuyên truyền để thành lập các  cơ sở  giáo dục mầm non (GDMN ngoài công lập sau khi sát nhập trường, để đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường, lớp  mầm non, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu trẻ đến trường, lớp  mầm non.  Bố trí sỹ số học sinh trên nhóm, lớp đảm bảo theo quy định; Duy trì và giữ vững trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

​3. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về  GDMN; tăng cường quản trị nhà trường, đổi mới cơ chế  quản lý gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Đẩy  mạnh  công  tác  truyền  thông, công  tác  ứng  dụng  công  nghệ  thông  tin trong các hoạt động của nhà trường; nâng cao  năng  lực đội  ngũ (CBQL), giáo viên  mầm  non (GVMN) đáp ứng  việc phát triển Chương trình nhà trường nhằm thực hiện  đổi mới căn bản toàn diện GDĐT trong GDMN.

​4. Thực hiện hiệu quả Chương trình GDMN; phát triển Chương trình GDMN theo văn bản hợp nhất số số 01/VBHN; Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Đảm bảo tối đa các điều kiện để  thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ  em(CSNDGD); nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMN TENT), giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.

​5. Đảm bảo  quyền trẻ em, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ thuộc gia đình chính sách.

​6. Tăng cường nề nếp, kỷ cương trong nhà trường; Tập trung  xây dựng văn hóa học đường, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

 

       B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Chỉ thị 05-CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Công văn 7055/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/10/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua “XD trường học thân thiện học sinh tích cực”

Công văn số13/2010/TT-BGD&ĐT  ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường Mầm Non

Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 về ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường phổ thông; Công văn số13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường Mầm Non.

2. Mục tiêu cần đạt.

- Phấn đấu 100%  cán bộ, giáo viên, nhân viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết và học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- 100% CB, GV, NV có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động  "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- 100% CB, GV, NV trong nhà trường thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề 2020 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- 100% lớp học đảm bảo an toàn tuyệt đối, sạch sẽ, ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, có đầy đủ đồ dùng trang thiết bị theo quy định của Bộ giáo dục;

- 100% giáo viên thực hiện tốt  phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào  “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

- 100% trẻ được học tập trong môi trường thân thiện, được đối xử công bằng, được tôn trọng, và được chăm sóc toàn diện về đức, trí, thể. mỹ và lao động.

- 100% trẻ mẫu giáo có kỹ năng giao tiếp, có ý thức nề nếp, biết vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và tham gia các hoạt động của lớp.

- Xây dựng 11 luống rau/11 lớp, trồng thêm cây xanh bóng mát, cây ăn quả các loại với tổng kinh phí 7triệu đồng ( nguồn huy động từ XHHGD)

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong GDMN.

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký đầu năm học, thực hiện đạt hiệu quả cao các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 .

- Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục tập trung đề ra giải pháp đổi mới toàn diện trong GDMN.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để từ đó phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến đồng thời ngăn ngừa các tiêu cực như bệnh thành tích, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm trong thời gian thực hiện.

- Thành lập ban chỉ đạo xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào  “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn” trong trường. Hiệu trưởng làm trưởng ban, phó hiệu trưởng trong trường làm phó ban các đồng chí cán bộ y tế, Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm làm uỷ viên.

- Hướng dẫn giáo viên sưu tầm các trò chơi dân gian, các bài hát dân ca để dạy trẻ và hát cho trẻ nghe. Sưu tầm các vật liệu sẵn có ở địa phương cho trẻ tự làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ vui chơi và học tập, vận dụng phương pháp dạy học linh hoạt, sáng tạo trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, giáo dục trẻ kỹ năng giao tiếp có văn hóa, thân thiện với mọi người.

- Lát cỏ Sân chơi vận động lát cỏ nhân tạo: 70m2; vận động đóng góp tự nguyện từ tổ chức, cá nhân; huy động ngày công của phụ huynh.

- Quy hoạch vườn cây ăn quả, vườn rau,vườn hoa của bé diện tích 100m2 ở trong vườn cổ tích; Kinh phí khoảng 1 triệu đồng, nguồn huy động vận động các gia đình hảo tâm, các doanh nghiệp. Thời gian thực hiện tháng 9/202 đến tháng 2/2021.

         - Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực sân trường và công trình vệ sinh

        + Quét dọn sân trường hàng ngày sân trước sân  sau, của 2 cơ sở

    + Công trình kép kín tại các lớp học phải vệ sinh hàng ngày, hàng ngày vệ sinh máng rửa tay ngoài trời sân trước phía tây lớp 3 tuổi A, phía đông lớp 3 tổi B.khối 4 tuổi sân sau của cơ sở1; cơ sở 2 giao khối 3 tuổi

     + Xây dựng mô hình cho trẻ hoạt động trải nghiệm cầu thang trên Khối 5 tuổi, ô cầu thang dưới khối 4 tuổi, góc sân trước phía tây khối 3 tuổi của cơ sở 1; cầu thang và sân chơi saucủa cơ sở 2 giao khối 4 tuổi

- BGH và các tổ trưởng chuyên môn tổ chức bàn bạc thống nhất quy hoạch mô hình sân chơi, bãi bãi tập phù hợp.

- Hiệu trưởng tham mưu lãnh đạo địa phương làm tốt công văn số 37/2019 xin kinh phí để tổ chức thực hiện.

- Phó hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên các lớp vận động phụ huynh cùng tham gia ngày công trồng cỏ sân vận động, trồngvườn hoa, rau sạch tôn tạo lại cây cảnh vườn cổ tích

- Thời gian thực hiện; Đầu tháng 09/2020 đến hết tháng 2/2021

II. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. 

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Thông tư số13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành tiêu chuẩn quy định về cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiềucấp học; Quyết định 2615/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Ban hành Khung Kế hoạch năm học2020- 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổthông và giáo dục thường xuyên, Công văn số1195/SGDĐT-GDMN ngày 06/7/2020 Hướng dẫn đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Văn bản số1605/SGDĐT-TCKH ngày 03/9/2020 của Sở GD-ĐT về phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục về các khoảnthu đầu năm; Kế hoạch 300/KH-UBND ngày06/8/2020 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giảipháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế;Công văn số 1367/SGDĐT-VP ngày 27/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong năm học 2020-2021; 

​​Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, cóhiệu quả Bộ quy tắc ứng xử theo quy định tại Công văn số 649/SGDĐT-GDMN ngày 04/5/2019 của Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT;

- Công văn 1336/SGDĐT- KHCT ngày 16/9/2018 hướng dẫn các khoản thu trong trường học. Công văn 1277 của UBND huyện Nghi Xuân thực hiện các khoản thu trong trường học. Công văn số 108/SGDĐT-KHTC ngày 26/01/2018 về tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học của Sở GDĐT. 

2. Mục tiêu cần đạt.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tháng, tuần đầy đủ và có khả thi: 

- Thực hiện tốt quản lý ngân sách, quản lý tài chính, tài sản. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho CB, GV, quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGD-ĐT.

- Được công nhận hoàn thành PCGDMN cho trẻ 5 tuổi: 

- Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tự đánh giá chất lượng giáo dục vào tháng 5/2021 . 

- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các loại kế hoạch khác: 

- Tham gia viết các bài thi tìm hiểu do cấp trên phát động:  

- Đảm bảo thông tin 2 chiều, nộp đủ số lượng báo cáo, đúng thời gian qui định, số liệu chính xác,  

- Quản lý chỉ đạo hoàn thành tốt Công tác Bồi dưỡng thường xuyên:   

- Chỉ đạo có hiệu quả công tác vệ sinh y tế trường học:  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

- Đảm bảo việc thực hiện trường học an toàn, Phòng chống cháy nổ:    

- Tổ chức tốt các hội thi trong năm

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ quản lý phù hợp chức năng khả năng, nhiệm vụ.

- Tiếp tục cập nhật kịp thời và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Đảng các cấp, Hội đồng Nhân dân, các quyết định của UBND tỉnh, huyện, các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng các văn bản có nội dung liên quan đến GDMN. Các chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện GDMN của Bộ GDĐT, Sở Giáo dục – Đào tạo;

- Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến GDMN theo phân cấp quản lý. Tập trung quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, giảm các hội họp không cần thiết. Chỉ đạo công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, theo đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính; tiếp tục thực hiện tốt quản lý, mua sắm thiết bị và các khoản thu trong nhà trường theo Công văn số 1437/SGDĐT-GDMN ngày 24/8/2015 về quản lí ĐDĐC, thiết bị dạy học,  

- Đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ trường học. Tăng cường công tác kiểm tra hỗ trợ chuyên môn, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

- Tiếp tục đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực GV, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. 

- Xây dựng bộ minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng hàng tháng để cán bộ quản lý và giáo viên phấn đấu thực hiện;

- Thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN.  

- Thực hiện tốt việc quản lý ngân sách, thu chi các nguồn ngoài ngân sách, thực hiện tốt chế độ 3 công khai theo Thông tư 36/BGD&ĐT

- Kiện toàn các Hội đồng trong nhà trường kịp thời để hoạt động: Hội đồng trường, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng kiểm định chất lượng, Hội đồng khoa học, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Ban kiểm tra nội bộ, Ban chỉ đạo các phong trào thi đua và cuộc vận động…

- Sử dụng hồ sơ sổ sách đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, theo đúng quy định tại trường mầm non

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo lên cấp trên, số liệu chính xác và đúng thời gian quy định.

III. Công tác tuyển sinh, Quy mô trường, lớp, tăng cường cơ sở vật chất.

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc sắp xếp hệ thống trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Nghi Xuân đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Thực hiện công tác tuyển sinh theo hướng dẫn tạicông văn số 131/GDNX ngày 30 tháng 7 năm 2020; Phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu tuyển sinh theo Thông báo số 434/TB-UBND ngày 07/5/2020 của UBND huyện Nghi Xuân

- Căn cứ vào Nghị quyết số 128, Nghị quyết 155, QĐ số 07/QĐ-UBND, QĐ số 2714/ QĐ-UBND, Điều lệ trường MN, Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Chỉ đạo bố trí đảm bảo tỉ lệ 2 giáo viên/nhóm, lớp theo văn bản số 5807/UBND-NC ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh, 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 về điều lệ trường mầm non. Công văn 405/SGDĐT-GDMN ngày 17 tháng 4 năm 2014 Về quy hoạch và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

2. Mục tiêu cần đạt.

- Tuyển sinh  trẻ mẫu giáo ra lớp 100%

- Số nhóm lớp 11. Trong đó: 

+ Mẫu giáo: 11 lớp/288, tỷ lệ huy động đạt 100% 

(4 lớp 3 tuổi: Số trẻ: 100; 4 lớp 4 tuổi: Số trẻ: 120; 3 lớp 5 tuổi: Số trẻ: 95)

- Phấn đấu trẻ đi học chuyên cần mẫu giáo trong năm từ 90 -> 98%.

- Quy hoạch mở rộng khuôn viên làm sân chơi vận động cho trẻ chơi tập, sân chơi vận động, tu sửa lại mô hình sân GDLLATGT cho trẻ hoạt động. 

- Mua sắm đầy đủ thiết bị, đồ dùng dạy học đồ chơi cho trẻ, tạo mọi điều kiện cho trẻ học tập, vui chơi, ăn ngủ

- Tu sửa nhà bếp lát gạch sàn nhà học, nâng cấp sânchơi cơ sở 2,  hành lang phòng hiệu bộ cơ sở 1

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Hiệu trưởng: Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, nhất là về công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh về kế hoạch thực hiện sát nhập của 2 đơn vị mầm non Thị trấn, mâm non Tiên Điền theo đề án của UBND huyện. Đảm bảo ổn định

 

Hai phó hiệu trưởng phân công giáo viên làm tốt công tác điều tra trẻ trong độ tuổi ở các tổ dân phố của 2 cơ sở vào đầu tháng 8/2020, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ em năm tuổi.

CB,GV Tuyên truyền kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ bằng mọi hình thức như thông tin bằng loa máy phát thanh của xã về các thôn  xóm. tổ chức các buổi họp phụ huynh, Phối hợp với các đoàn thể để làm tốt công tác huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp học, Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ để tạo được niềm tin cho phụ huynh.

Có đầy đủ hồ sơ theo dõi sự phát triển của trẻ khuyết tật, chỉ đạo giáo viên có chương trình giáo dục trẻ khuyết tật.(nếu có)

Hiệu trưởng tham mưu xâydựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu phục vụ công tác dạy học. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng đồ chơi. Tổ chức họp Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn phân công giáo viên phụ trách đứng lớp phù hợp với từng khả năng, phát huy năng lực của giáo viên.

Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ chuyên môn, tổ văn phòng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sáng tạo, có hiệu quả. Bảo quản tôt thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ, sinh hoạt thường kỳ hàng tháng có đánh giá xếp loại thi đua.

Hiệu trưởng Bố trí số trẻ/lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ. Rà soát, bổ sung tài liệu, học liệu, ĐDĐC đảm bảo thực hiện tốt chương trình GDMN bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp. Đẩy mạnh phong trào tự làm ĐDĐC trong các cơ sở GDMN (tăng cường sự tham gia của trẻ trong quá trình làm ĐDĐC. Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường CSVC, TBĐDĐC hiện có.

- Thời gian thực hiện: đầu  tháng 9 năm 2020 đến  tháng 5 năm 2021.

IV. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. 

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHNBGDĐT ngày 24/1/2017 ban hành Chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT. 

- Công văn số 1096/SGDĐT-GDMN ngày 22/7/2016 về việc sử dụng “Tuyển tập thơ, truyện, câu đố, trò chơi dành cho trẻ MN” của Sở GD&ĐT.

- Công văn số 108/SGDĐT-KHTC ngày 26/1/2018 của Sở GDĐT về tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học tại trường mầm non.

- Thông tư số 13/2010TT- BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của BGD- ĐT quy định về trường học an toàn , phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Kế hoạch số 201/UBND ngày 21/6/2018 thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Văn bản số 2297/UBND-VX ngày 18/4/2007 về việc tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

- Nghị định 06/2018/ NĐ/CP ngày 05/1/2018 của chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

- Công văn số 1336/SGDĐTKHTC ngày 06/9/2018 về việc hướng dẫn các khoản thu trong trường học

Văn bản số 366/SGDĐT- GDMN ngày 18/3/2019 của Sở GDĐT về tăng cường công tác đảm bảo “Vệ sinh an toàn thực phẩm” trong các nhà trường

2. Mục tiêu cần đạt.

- 100% trẻ  được phát triển  toàn diện về thể chất và tinh thần, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi.

- 100% giáo viên biết tạo tình huống hấp dẫn để thu hút trẻ đến với các họat động giáo dục.

- 12/170 trẻ mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định.

- 100% trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm;

- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường MN;  

- 100% trẻ được cân đo, lập biểu đồ tăng trưởng sức khỏe 3 lần/ năm học, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm học và được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất.

- Giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng ở mỗi thể xuống dưới 3%

- 100% trẻ có đồ dùng vệ sinh cá nhân.

- 100% nhóm lớp thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non của Bộ giáo dục đào tạo theo đúng độ tuổi.

- 85% trở lên trẻ phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển; 100% trẻ học hòa nhập được đánh giá tiến bộ.

- 100% nhóm lớp thực hiện tốt các chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, chuyên đề “giáo dục phát triển vận động”; chuyên đề “ Giáo dục ATGT”; chuyên đề “Tài nguyên môi trường biển, hải đảo và ứng phó với biển đổi khí hậu”.

- 100% nhóm lớp được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng GDMN, 

- 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện hiệu quả Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

-  100% số trẻ 5 tuổi  hoàn thành chương trình và đủ điều kiện lên lớp 1,  

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

3.1. Làm tốt công táctuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. Giáo viên làm tốt công tác theo dõi sức khoẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thân thiện, phòng tránh các tai nạn thương tích, thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh cá nhân trẻ, mua sắm đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân trẻ, để trẻ được rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, tổ chức cho trẻ 4 và 5 tuổi được chải răng ở trường MN, tự biết vệ sinh môi trường: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường học bằng chơi cho trẻ, trẻ 5 tuổi được làm quen với chữ cái...

+ Thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức bán trú tại tại công văn số 1336/SGDĐT-KHTC 

+ Tổ chức họp toàn thể hội cha mẹ học sinh( có sự tham gia của Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp, đại diện công đoàn nhà trường để khảo sát nhu cầu ăn bán trú.

+ Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng

+ Tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang bị đồ dùng dụng cụ nhà bếp…

+ Tăng cường tuyên truyền vận động phụ huynh ủng hộ đồ dùng phục vụ bán trú cho nhà trường.

+ Thống nhát mức ăn bán trú: tối thiểu 15.000đ/ngày/ trẻ (Mẫu giáo một bữa chính và một bữa phụ; nhà trẻ 1 bữa chính 1 bữa phụ). Trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì có chế  độ ăn riêng. 

3.2 Giáo viên xây dựng kế hoạch chương trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp trẻ

- Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với năng lực chuyên môn.

- Lựa chọn các tác phẩm truyện, thơ, trò chơi, câu đố để giáo viên sử dụng trong các hoạt động hàng ngày.

- Tăng cường tận dụng môi trường tự nhiên và nguồn nguyên liệu sãn có ở địa phương để tạo nguồn học liệu

- Bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học đầy đủ theo chương trình GDMN.

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện việc đánh giá học sinh theo chương trình GDMN. Đánh giá sự phát triển của trẻ (bao gồm đánh giá trẻ hằng ngày và đánh giá trẻ theo giai đoạn) nhằm theo dõi sự phát triển của trẻ, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với trẻ, với tình hình thực tế ở địa phương. Trong đánh giá phải có sự phối hợp nhiều phương pháp, hình thức đánh giá; coi trọng đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ, đánh giá trẻ thường xuyên qua quan sát hoạt động hằng ngày.

- Đối với trẻ mẫu giáo, phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”. Chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, thử nghiệm và sáng tạo ở các khu vực hoạt động một cách vui vẻ. Kết hợp hài hoà giữa giáo dục trẻ trong nhóm bạn với giáo dục cá nhân, chú ý đặc điểm riêng của từng trẻ để có phương pháp giáo dục phù hợp. Tổ chức hợp lí các hình thức hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ và cả lớp, phù hợp với độ tuổi của nhóm /lớp, với khả năng của từng trẻ, với nhu cầu và hứng thú của trẻ và với điều kiện thực tế. 

- Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học và chia sẻ về việc thực hiện dạy học theo hướng hoạt động trải nghiệm. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Bổ sung máy vi tính  và  kết nối mạng internet để giáo viên có thể sử dụng giảng dạy, xem clip, tra cứu tài liệu v.v…

- Lập kế hoạch tổ chức các ngày lễ, ngày hội trong năm tạo tâm thế cho trẻ chờ đón ngày lễ, hội bằng cách trò chuyện với trẻ, cho trẻ xem tranh về  ngày lễ hội. Luyện tập cho trẻ các tiết mục văn nghệ tự chọn như: Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, trò chơi 

V. PCGDMN TENT, Kiểm định chất lượng và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC;

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non để thực hiện đảm bảo đúng quy định. Thông tư 13/2020 ngày 26/5/2020 của BGDĐT quy định tiêu chuẩn về cơ sở vật đạt chuẩn quốc gia.

2. Mục tiêu cần đạt.

+ Huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường, lớp

+ 100% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ ngày. Được chăm sóc giáo dục  toàn diện về thể chất, tinh thần để bước vào lớp 1

+ Nâng cao tỷ lệ chuyên cần trẻ 5 tuổi đạt 98% trở lên

+ Địa phương tiếp tục đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi vững chắc.

+ Số trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân tỷ lệ  dưới: 3% ; thấp còi: 3

- Hoàn thành tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT

- Duy trì và nâng cao chất lượng đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt cấp độ 3.

- Duy trì và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

- Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo phân công giáo viên đến từng hộ gia đình trên địa bàn để điều tra trẻ trong độ tuổi thật chính xác;

- Phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể trong xã hội vận động trẻ em trong độ tuổi đến lớp. Đặc biệt huy động trẻ 5 tuổi đị học. Thực hiện tốt “ Ngày hội đến trường của Bé” và nâng cao tỷ lệ chuyên cần của trẻ

- Bố trí 2/2 giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt trình độ trên chuẩn, có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1, xếp loại chuẩn nghề nghiệp đạt từ loại khá trở lên;

- Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo trình độ CM.

- Cập nhật thông tin trẻ vào hệ thống phần mềm phổ cập.

- Huy động nguồn đóng góp của nhân dân để tôn tạo, tu sửa lại cảnh quan môi trường

- BGH, ban kiểm tra nội bộ theo dõi cập nhật số trẻ từng nhóm lớp hàng ngày để đánh giá thi đua tỷ lệ chuyên cần nhóm lớp của từng tháng;

- Tổ chức kiểm tra thăm lớp dự giờ đột xuất, giám sát các hoạt động, đánh giá thực chất để thúc đẩy nâng cao chất lượng;

- Đầu tư bổ sung mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi; Tổ chức cho trẻ hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương. 

Tiếp tục chỉ đạo giáo viên thực hiện công tác tự đánh giá đúng thực chất, thu thập các minh chứng tiêu chuẩn, mã hóa, thu thập thông tin minh chứng, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá vào tháng 5 năm 2020.

Rà soát các tiêu chí theo thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non để thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện, tiêu chuẩn, mã hóa, thu thập thông tin minh chứng, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá ngoài và trình sở đánh giá ngoài vào tháng 11 năm 2019.

Phân công nhiệm vụ cho từng nhóm phụ trách từng tiêu chuẩn để thu thập minh chứng.

Tổng hợp các ý kiến của các nhóm. Hoàn thành báo cáo công tác kiểm định giáo dục.

* Vào đầu tháng 6/2019 làm tờ trình mời lãnh đạo xã kiểm tra rà soát cơ sở vật chất, thiết bị đạy học để có căn cứ tham mưu

- Tích cực tham mưu lãnh đạo địa phương tập trung xây dựng bổ sung các hạng mục để nâng chuẩn cơ sở vật chất như lợp mái che các phòng học, phòng chức năng, ốp lát tường một số phòng học.

* Thời gian thực hiện: Tháng 6/2020 đến tháng 5/1021

VI. Xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL và GVNV. 

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. 

- Thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT về đạo đức nhà giáo; tiếp tục các giải pháp nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT và Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT của Bộ GDĐT; kiên quyết xử lý những nhà giáo vi phạm đạo đức theo quy định của pháp luật. 

- Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng và các chế độ, chính sách khác đối với CBQL, GV và nhân viên. 

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

          Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GVMN ngày 08/10/2018 và Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN của Bộ GDĐT đảm bảo sát đúng thực chất.

       ​2. Mục tiêu cần đạt.

- Bố trí sắp xếp đội ngũ GVMN đảm bảo đủ 2 GV/nhóm, lớp đảm quy định tại TT số 06, nhằm đảm bảo cường độ lao động cho GVMN, thực hiện chuyên môn có chất lượng, đảm bảo an toàn trong công tác CSGD trẻ;

        - Giúp cho đội ngũ CBGV nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình để có kế hoạch tự học, tự trau dồi bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        100% CBGV có tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- 90% giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục; 

- 100% CB,GV, NV tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm; ít nhất 83% được bậc 3,4 cấp trường trở lên, trong đó có 8% đạt cấp tỉnh.

- Có 100% giáo viên giỏi cấp trường, 30% GV giỏi cấp huyện 01 % tỉnh

- 2 CBQL vào đội ngũ cốt cán của huyện

- 5 GV Đội ngũ cốt cán của trường 

   ​- Xếp loại GV theo Chuẩn nghề nghiệp: Xuất sắc 5 (23%) ; Khá: 17 (77,2%).

​- Đánh giá XL Công chức. Xuất sắc: 1/1 (100%); 

- Đánh giá xếp loại  VC: Xuất sắc: 15/25 (60%); Tốt: 10(40%); 

- 100% CB, GV, NV hoàn thành chương trình BDTX theo kế hoạch và hoàn thành bồi dưỡng các mô đun nâng cao; biết khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên qua mạng Internet 

    ​Xếp loại BDTX cuối năm: Giỏi: 70%; Khá: 30% K. Không có TB.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

​- Thực hiện tốt Chỉ thị số 1737/CT - BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;

- Tiếp tục các giải pháp nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; kiên quyết xử lý những nhà giáo vi phạm đạo đức theo quy định của pháp luật.

         - Thành lập tổ chuyên môn hợp lý, bổ nhiệm tổ trưởng tổ Chuyên môn có năng lực, nhiệt tình, có uy tín  để bồi dưỡng đội ngũ;

         - Chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức chuyên đề nhắc lại, tổ chức sinh hoạt chuyên môn đúng quy định có hiệu quả;

- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Chỉ đạo và tạo điều kiện cho giáo viên tự học tập bồi dưỡng theo Thông tư 26/2012 của Bộ GD&ĐT nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Động viên giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên đạt hiệu quả tốt;

- Bám sát chuẩn do Bộ ban hành xây dựng quy chế chuyên môn để tiện đánh giá, phân loại sát đúng, chất lượng đội ngũ, đảm bảo công bằng, Xây dựng quy chế chuyên môn để đánh giá CBQL, GV, NV hàng tháng, hàng quý, năm học trong việc thực hiện chương trình GDMN.

- Sắp xếp giáo viên hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, điều kiện hoàn cảnh gia đình của từng giáo viên, động viên giáo viên tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực tiễn;

- Động viên, khuyến khích giáo viên tham gia các hội thi đạt kết quả tốt;

- Động viên, khuyến khích nhân viên nuôi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề. Thường xuyên kiểm tra năng lực cô nuôi;

- Chỉ đạo tổ chuyên môn tăng cường các hình thức kiểm tra dự giờ trên lớp, kiểm tra kết quả trên trẻ, chấm hồ sơ soạn bài, chấm đồ dùng đồ chơi, cuối tháng  xếp loại công khai rõ ràng, động viên khen  thưởng kịp thời;

​- Tổ chức bồi dưỡng viết SKKN cho giáo viên, tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng trong cán bộ Quản lý và giáo viên, tổ chức tham quan học hỏi các trường trọng điểm. Tích cực làm đồ dùng đồ chơi, mỗi tháng mỗi giáo viên có 2-3 bộ đồ dùng tự làm sáng tạo được sử dụng vào công tác giáo dục trẻ.

- Xây dựng kế hoạch BDTX được phòng phê duyệt. Hướng dẫn Tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng Kế hoạch BDTX tổ, kế hoạch BDTX cá nhân. .

- Triển khai các nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên MN theo kế hoạch của Phòng, của trường, tổ, và các cá nhân.

- Theo dõi, quản lý và kiểm tra, đôn đốc, xác nhận vào sổ kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên kết quả tự học, tự bồi dưỡng theo kế hoạch đã đăng ký của giáo viên trong đơn vị.

Thực hiện tốt công tác tôn vinh, khen thưởng và các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực, điều kiện để đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

- Bố trí sắp xếp đội ngũ CBQL, GV, nhân viên theo kế hoạch được giao 

Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2019 – 2020.

​Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn được thay đổi bằng nhiều hình thức: sinh hoạt trong trường, từng tổ, liên trường một cách có hiệu quả cao, chú trọng nội dung thực hành về phát triển Chương trình GDMN, “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong quản lý và NDCSGD. 

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, chú trọng nội dung thực hành về phát triển Chương trình GDMN, “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ mới cho nhân viên nuôi dưỡng”. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường: 3 lần/ năm; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn theo các chuyên đề thiết thực. 

- Thực hiện đánh giá, xếp loại đội ngũ theo chuẩn Nghề nghiệp sát, đúng thực chất, từ đó xác định năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của GVđáp ứng yêu cầu của các chuẩn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thực hiện tốt công tác tôn vinh, khen thưởng và các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực, điều kiện để đội ngũ giáo viên chuyên tâm với nghề. 

VII. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26 thnga 6 năm 2019 quyết định Ban hành quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã phường thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh; văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 cuả UBND tỉnh Về việc Hướng dẫn vận động, tiếp nhận  quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

​- Công văn 1336/SGDĐT- KHCT ngày 16/9/2018 hướng dẫn các khoản thu trong trường học; Công văn 1277 của UBND huyện Nghi Xuân; Công văn số 108/SGDĐT-KHTC ngày 26/01/2018 về tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học của Sở GDĐT. Thông tư số 55/ 2011/TT- BGDĐT ngày 21/11/2011 của BGD và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Mục tiêu phấn đấu

- Tiếp tục huy động kinh phí từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học cho nhà trường cụ thể:  

- Ốp lát gạch 2 lớp học 5 tuổi

- Mua sắm thảm cỏ nhân tạo làm sân vận động cho trẻ

- Mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú

- Sơn lại tường  các phòng học cơ sở 2

- Tu sửa công trình vệ sinh các lớp

- Làm vườn rau, vườn hoa của bé

- Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các cơ sở GDMN trong và ngoài địa phương.

- Huy động phụ huynh mỗi người 3 ngày công làm sân vận động lát cỏ làm vườn rau, vườn hoa

3. Giải pháp tổ chức thực hiện:

- Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, cá nhân để bổ sung đầu tư thêm nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học; 

- Huy động sự đóng góp về tài chính, vật lực của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện ... Cùng với mục đích tăng cường thêm cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ dạy và học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Vận động các mạnh thường quân và các phụ huynh có điều kiện hỗ trợ cho nhà trường với tinh thần tự nguyện.

- Tổ chức các hoạt động, phong trào: Để tạo được bước đột phá trong việc huy động cộng đồng tham giáo dục thì công tác tổ chức xã hội hoá giáo dục cần hướng vào việc tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua, các ngày hội để cộng đồng có cơ hội thể hiện sự quan tâm của mình đối với giáo dục như: Tổ chức “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, tổ chức các hội thi: “ Bé khỏe, bé ngoan”,  tổ chức vui tết trung thu cho các cháu

- Phối hợp tốt Ban đại diện hội cha mẹ học sinh cùng với nhà trường phổ biến các chủ trương, chính sách về giáo dục, về công tác khuyến học, khuyến tài, nhằm nâng cao trách nhiệm việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh của phụ huynh cũng như của cộng đồng.

- Thành lập Ban vận động xã hội hoá giáo dục gồm các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cốt cán trong nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp. Ban vận động có trách nhiệm vận động các tập thể, cá nhân và phụ huynh học sinh đóng góp hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện, đúng mục đích, dân chủ, công khai, minh bạch và thông báo bằng văn bản tới từng phụ huynh học sinh.

- Tuyên truyền các bậc phụ huynh thông qua các hình thức tổ chức họp phụ huynh, thông qua hệ thống truyền thanh thôn xóm.

VIII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN. 

1. Văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Thông tư số 55/ 2011/TT- BGDĐT ngày 21/11/2011 của BGD và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong cơ sở GDMN.

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học

- Văn bản số 2297/ UBND-VX1 ngày 18/4/2017 về việc tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em của UBND tỉnh Hà Tĩnh

- Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục Mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

1. Mục tiêu phấn đấu.

- Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới

- 100% nhóm, lớp xây dựng bảng tuyên truyền các bậc cha mẹ, cộng đồng về CSGD trẻ, pháp luật và các sự kiện thời sự trong năm. 

- 100% nhóm lớp điều có kế hoạch nội dung tuyên truyền cụ thể tại nhóm, lớp của mình theo tháng, theo chủ đề chuyên mục năm học.

- Mỗi cán bộ, giáo viên tham gia viết bài tuyền truyền về tham gia viết bài

tuyên truyền phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm hay về công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ đăng tải trên trang web của ngành, của trường.

         - Nâng cao nhận thức của cha mẹ trẻ, toàn thể các bậc phụ huynh, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp

- Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện  có công tác tuyên truyền theo tháng, theo chủ đề trong năm học.

- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến những văn bản phát triển GDMN, những quy định của ngành, kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học.

- Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể khác của địa phương trong việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, làm chuyển biến tích cực về nhận thức của xã hội đối với bậc học mầm non.

- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tài liệu tuyên truyền phù hợp với nhận thức, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

- Phát động CB, GV, NV, phụ huynh viết bài tuyên truyền, phổ biến những sáng kiến hay, những kinh nghiệm thực tế trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ phát trên loa đài, các phương tiện thông tin đại chúng..

- Công khai kết quả chăm sóc, giáo dục và các hoạt động của nhà trường tại góc tuyên truyền của lớp, bảng tin nhà trường.

- Tổ chức hội thi, giao lưu để tuyên truyền

- Nhà trường tổ chức các cuộc họp PHHS theo định  kỳ 1 năm học từ 2 đến 3 lần để lắng nghe ý kiến góp ý của phụ huynh học sinh về công tác giảng dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường.

C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

I. Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

1. Văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Nghị định số 42/2013/NĐCP ngày 09/5/2013của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục

- Kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021 của trường mầm non thị trấn Tiên Điền.

2. Mục tiêu phấn đấu.

- Tổ chức tốt việc tiếp dân theo định kỳ ngày, tháng vào chiều thứ 5 hàng tuần.

- Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, không để đơn thư vượt cấp.

- Kiểm tra định kỳ hồ sơ và công tác giáo viên, tổ chuyên môn.

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề: Số giáo viên kểm tra: 22/22

- Kiểm tra lao động sư phạm của giáo viên.

+ Kiểm tra toàn diện;  GV đứng lớp: 10/22

+ Kiểm tra việc thực hiện lao động của giáo viên, nhân viên  22/22

- Kiểm tra thực hiện thu, chi tài chính 4 quý/năm

- Kiểm tra về sử dụng cơ sở vật chất, tài sản nhà trường

- Kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng

- Kiểm tra việc thực hiện công vụ

- Kiểm tra việc thực hiện 3 công khai

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

- Kiện toàn lại Ban kiểm tra nội bộ trường học

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể

- Phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ

* Thờì gian thưc hiện, từ táng 9/2020 đến tháng 6/2021

II. Kế hoạch tiếp tục thực hiện các chuyên đề. 

+ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

+ Chuyên đề giáo dục phát triển vận động;

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Kế hoạch số 850/KH-SGDĐT ngày 20/06/2017 kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

- Kế hoạch số 06/KH-GDĐT ngày 28/06/2017 kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” của phòng giáo dục Nghi Xuân.

- Công văn số 808/BGDĐT-GDMN ngày 25/2/2014 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng giáo dục phát vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2013-2014

2. Mục tiêu cần đạt.

- Đảm bảo 100% trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau, phù hợp với nhu cầu hứng thú và khả năng của bản thân trẻ.

- Xây dựng môi trường giáo dục mang tính “mở” kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia có hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng.

- Huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng môi trường giáo dục LTLTT

- Thực hiện tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục trong thực hiện Chương trình GDMN, Giáo dục kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi. 

- Tạo mọi điều kiện về CSVC, môi trường giáo dục của chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng vận động cho trẻ; 

- 100% trẻ được rèn luyện kỷ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, rèn luyện thói quen và kỷ năng làm việc sinh hoạt theo nhóm.

- Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động ccho trẻ thông qua các hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động phát triển vận động.

- Tăng cường thời lượng vận động cho trẻ trong các hoạt động chung

- Rèn luyện sức khoẻ, kỷ năng phòng chống các bệnh thông thường, phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác.

- Rèn luyện kỷ năng ứng xử văn hoá, không nói tục, biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết sống thân thiện cởi mở với môi trường và mọi người xung quanh, biết phòng ngừa các hành vi bạo lực và các tệ nạn xã hội.

3. Giải pháp tổ chức thực hiện.

- Tổ chức rà soát các điều kiện của nhà trường đáp ứng yêu cầu của tiêu chí “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, lựa chọn và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị môi trường giáo dục, về tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm, phối hợp với cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

- Tăng cường áp dụng đa dạng các hình thức và phương pháp chăm sóc giáo dục vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với lứa tuổi.

- Tăng cường việc cải tạo khuôn viên, xây dựng vườn rau, vườn hoa của bé, vườn cổ tích, góc phát triển vận động, góc khám phá khoa học… 

- Tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, môi tường giáo dục kỹ năng sống, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ ở mọi nơi mọi lúc, phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ. 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1 tiểu học.

- Xây dựng các hoạt động tạo môi trường phát triển vận động trong nhà trường, môi trường trong lớp học.

- Chỉ đạo giáo viên lựa chọn các tác phẩm chuyện, thơ, trò chơi, câu đố để sử dụng trong các hoạt động giáo dục hàng ngày phù hợp độ tuổi, phù hợp với các lĩnh vực giáo dục phát triển, với các hoạt động cụ thể: hoạt động chung, hoạt động góc, dạo chơi ngoài trời, chuyển tiếp, tạo cảm xúc gây hứng thú cho trẻ

*Thời gian thực hiện: (Có bảng dự kiến nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng kèm theo);

III. Công tác tổ chức bán trú:

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Công văn số 1336/SGDĐTKHTC ngày 06/9/2018 về việc hướng dẫn các khoản thu trong trường họ

Tiếp tục thực hiện Công văn 1227/UBND-TCKH-PGDĐT ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân;

Công văn số 1324/SGDĐT- GDMN ngày 06/9/2016 về việc hướng dẫn lựa chọn, chế biến lương thực, thực phẩm, sữa trong các cơ sở giáo dục mầm non của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh;

Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Phối hợp với ngành

Căn cứ vào nhu cầu đăng ký cho con ăn bán trú của phụ huynh và cuộc họp phụ huynh  ngày 06 tháng 9 năm 2019

2. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 166/166 trẻ ăn bán trú tại trường

- 100% trẻ đảm bảo an toàn thực phẩm

- Hợp đồng 3 nhân viên nấu ăn có trình độ trung cấp nuôi dưỡng

- Hợp đồng 11 loại thực phẩm, 1 loại chất đốt có nguồn gốc

3. Giải pháp thực hiện:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho công tác bán trú

- Tổ chức cho phụ huynh đăng ký nhu cầu cho trẻ ăn bán trú

- Họp phụ huynh thỏa thuận về công tác tổ chức bán trú

- Ký hợp đồng thực phẩm, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo VSATTP và động viên phụ huynh và giáo viên tạo nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho nhà trường. Quản lý tốt việc tổ chức bữa ăn cho trẻ tại trường

- Giao nhận thực phẩm đúng quy trình

- Thực hiện tốt công tác kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn;

- Kiểm tra giám sát tốt công tác bán trú

- Vận động phụ huynh và giáo viên cung cấp thực phẩm sạch cho nhà trường

IV. Công tác y tế học đường:

1. 1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

Căn cứ Quyết định số 58/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/04/2007 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định về hoạt động y tế trong cơ sở Giáo dục Mầm non

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT quy định về công tác y tế trường học.

2. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Tổ chức cân, đo theo dõi sức khỏe của trẻ 4 lần/năm

- Khám sức khỏe 2 lần/năm

- Kiểm tra thực phẩm 1 lần/ngày

- Kiểm tra vệ sinh các lớp 1 lần/tuần

- Hàng ngày kiểm tra các thiết bị đồ chơi ngoài trời, đặc biệt chú ý các đồ chơi có nguy cơ không an toàn, định kỳ hàng tháng có kế hoạch tham mưu  thay thế các đồ chơi có nguy cơ không an toàn đối với trẻ

- Tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe của trẻ 1 tháng/lần

- Hàng ngày kiểm tra vệ sinh môi trường

3. Giải pháp thực hiện:

- Phối hợp với trung tâm y tế xã để cân đo, khám sức khỏe cho trẻ

- Tích cực tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh tại nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non thông qua hệ thống loa phát thanh của nhà trường, qua họp  các cuộc phụ huynh

- Tổ chức quán triệt toàn thể  Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên những nội dung cơ bản của hoạt động y tế trong trường Mầm non.

- Thực hiện công tác Y tế một cách thường xuyên trong nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ từ 3- 5 tuổi.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp về vệ sinh môi trường, rèn thói quen tốt về vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng, vệ sinh môi trường trong và ngoài nhóm lớp, vệ sinh an toàn thực phẩm. Giảm tỷ lệ trẻ Suy dinh dưỡng xuống dưới 4%, quan tâm chăm sóc trẻ SDD, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mọi lúc mọi nơi, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện các quy  định về hoạt động Y tế trong trường mầm non, tạo điều kiện tốt về công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ và phòng ngừa và dập tắt các bệnh dịch một cách hiệu quả.

V. Kế hoạch “Xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích” tại trường mầm non

        1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Tiếp tục thực hiện Công văn số13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường Mầm non

2. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tính mạng. Không có tai nạn thương tích xảy ra trong trường.

- 100% CBGV - NV và học sinh trong trường được tuyên truyền phổ biến xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích một cách cụ thể có hiệu quả.

- 100%  CBGV - NV trong nhà trường được cung cấp những kiến thức về yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích, sơ cấp cứu thông thường nhằm đảm bảo xử lý ngay và kịp thời khi có tai nạn xảy ra.

- Tổ chức học tốt, dạy tốt  các chương trình chính khoá về giáo dục sức khoẻ  cho trẻ, quản lý trẻ tốt trong các hoạt động, đồ dùng đồ chơi phải đảm bảo an toàn, tránh các vật dụng sắc nhọn...theo đúng quy định của môn học có lồng ghép.

- Thường xuyên cải tạo môi trường  học tập và sinh hoạt luôn chú ý đến đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn trượt.

- 100% đảm bảo đón trả trẻ đúng giờ không cho học sinh nô đùa chạy ra đường. 100% trẻ không mang các vật sắc nhọn, nguy hiểm đến trường.

- Hệ thống điện, nước có nắp đậy, đảm bảo an toàn cho trẻ

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng.Thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng.

- 100% trẻ đến trường đều được chăm sóc sức khoẻ tại trường.

- 100% trẻ được cân đo chấm biểu đồ để theo dõi sự phát triển của trẻ về cân nặng và chiều cao, khám sức khỏe định kỳ 2 lần /năm.

- Cuối năm học nhà trường đảm bảo 100% trẻ được đảm bảo an toàn về tinh thần và thể chất

3. Các giải pháp thực hiện:

- Tuyên truyền đến cán bộ viên chức và các cháu về ý thức và trách nhiệm thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích thông qua các chuyên đề bồi dưỡng hè, thông qua họp hội đồng hàng tháng

- Phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng có trách nhiệm tham gia xây dựng trường học an toàn

- Hàng ngày giáo viên kiểm tra các thiết bị đồ dùng đồ chơi trước khi cho trẻ chơi

- Không giao trẻ cho người lạ, người đón trẻ có nồng độ cồn, người dưới 16 tuổi.

- Nhân viên y tế hàng ngày theo dõi kiểm tra các thiết bị đồ chơi ngoài trời, ghi chép đầy đủ và báo cáo kịp thời về Ban giám hiệu nhà trường những đồ chơi hư hỏng có nguy cơ mất an toàn đối với trẻ

- Bếp ăn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, nguốn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh an toàn, có mẫu lưu thức ăn hằng ngày theo quy định và quy trình chế biến thức ăn, theo nguyên tắc bếp ăn một chiều, đảm bảo VSATTP.

- Sân chơi bãi tập nơi trẻ tham gia học thể dục, hoạt động vui chơi ngoài trời an toàn, tránh để xảy ra thương tích và tai nạn cho học sinh

- Nhân viên bảo vệ có mặt tại trường 24/24 không để học sinh ra khỏi cổng trường trong giờ học phòng tai nạn giao thông

- Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc sơ cứu đầy đủ thuốc cần thiết để cấp cứu khi xảy ra tai nạn hoặc bị chấn thương

- Hàng ngày phân công kiểm tra VSATTP tại bếp ăn bán trú về tiêu chuẩn, định lượng.

-  BGH tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác xây dựng môi trường văn hoá, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

VI. Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỷ năng sống, giáo dục thể chất và các hoạt động ngoài giờ chính khóa.

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GD-ĐT quy định về quản lý hoạt động giáo dục KNS và hoạt động GDNGCK.

- Căn cứ điều kiện của nhà trường, thực tế của địa phương và đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi, khả năng, nhu cầu của trẻ để tổ chức các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động GDNGCK

2. Mục tiêu cần đạt.

- Đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho trẻ nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về các lĩnh vực.

- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo môi trường thuận lợi để giáo dục KNS và HĐNG cho trẻ.

         - Giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm xử lý một số tình huống sư phạm trong quá trình giáo dục trẻ, cách giao tiếp, trao đổi, tuyên truyền với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

- 100% trẻ được tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp

- 100% trẻ điều được cô giáo và cha mẹ tạo mọi điều kiện khuyến khích khơi dậy tính tò mò, phát tiển trí tưởng tượng, năng động, mạnh dạn, tự tin

- 100% trẻ được rèn luyện khả năng sẵn sàng học tập ở tiểu học hiệu quả ngày càng cao.

- 100% trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, được rèn luyện kỷ năng tự lập, kỷ năng nhận thức, kỷ năng vận động thô, vận động tinh thông qua các hoạt động hàng ngày, trong cuộc sống của trẻ

- 100% trẻ được giáo dục chăm sóc nuôi dưỡng tốt, được bảo vệ sức khỏe, được đảm bảo an toàn

Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi

* 100% trẻ được tham gia các hoạt động ngoại khóa, trẻ được tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ngoài nhà trường với các hình thức tham quan, giao lưu, trải nghiệm.

- Các bậc cha mẹ có thói quen liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo trong việc dạy trẻ kỷ năng sống các hoạt động ngoại khóa cho trẻ

- 100% lớp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động trong ngày của trẻ

- 90- 95 % trẻ có các kỹ năng: tự phục vụ bản thân, giao tiếp, tự tin, bảo vệ môi trường...

- Xây dựng1 khối/ 2 tiết hoạt động trải nghiệm

- Tổ chức tham quan dã ngoại: Thăm cánh đồng lúa, trạm y tế, dâng hương đài tưởng niệm các anh hung liệt sỹ, tham quan Khu lưu niệm Nguyễn Du, trường Tiểu học, Khu dân cư kiểu mẫu thôn Phong Giang, tổ dân phố 4

3. Giải pháp thực hiện:

- Chỉ đạo giáo viên phối hợp với phụ huynh và lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống vào tất cả các hoạt động trong ngày của trẻ phù hợp với nội dung và chủ đề…..

- Tùy vào từng nội dung chủ đề , thời gian trong năm học để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo  dục kỹ năng sống và hoạt động trải nghiệm cho trẻ một cách phù hợp.

- Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm thông qua các các chủ đề, các ngày lễ: 20/10, 20/11, 22/12, Tết Nguyên đán, 8/3...phù hợp từng độ tuổi

VII. Kế hoạch tổ chức lễ hội:

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

- Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của nhà trường mầm non

1. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% lớp tổ chức tốt các ngày lễ, hội trong năm

- 100% trẻ hứng thú hoạt động

- 100% giáo viên biết phối hợp với phụ huynh để tổ chức tốt ngày lễ phù hợp với trẻ lớp mình phụ trách

2. Giải pháp thực hiện:

- Phân công P.Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên tổ chức các ngày lễ, hội trong năm

- Chỉ đạo Giaó viên xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với lớp mình phụ trách và phối hợp với phụ huynh để tổ chức các ngày lễ , hội có hiệu quả thiết thực đối với trẻ tránh gây áp lực, phản giáo dục đối với trẻ

VIII. Kế hoạch thực hiện Quy chế ba công khai

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GDĐT thuộc hệ thồng giáo dục quốc dân;

2. Chỉ tiêu phấn đấu

Công khai đúng định kỳ hằng tháng, hằng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật vào tháng 9/ 2019 và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

3. Giải pháp thực hiện:

- Phân công kế toán và cập nhật các văn bản về chế độ chính sách về Giáo dục mầm non

- Thực hiện Công khai trên website của nhà trường; Niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường; Công khai trong các kỳ họp, hội nghị CBCC, Hội nghị ban đại diện CMHS.

IX. Kế hoạch về công tác phòng, chống ma tuý – HIV/AIDS

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Căn cứ Quyết định 424/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2000  của Thủ Tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020.

2.  Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% CBGVNV nhận thức đúng đắn về công tác phòng chống ma túy trong nhà trường và tại địa phương

- 16/16 CBGVNV không vi phạm tệ nạn ma túy

3. Giải pháp thực hiện:

- Phân công cán bộ phụ trách công tác y tế xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác Phòng, chống ma túy và công tác phòng chống ma túy trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và  phụ huynh học sinh.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục đạo đức, pháp luật, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh, trong  việc lồng ghép sinh hoạt hội họp.. .. quy định của Điều lệ trường Mầm non.

- Chủ động triển khai kế hoạch thực hiện công tác  phòng chống tệ nạn ma túy trong trường học.

- Xây dựng quy chế dân chủ, thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc thực hiện nề nếp trường học.

- Thực hiện việc ký cam kết không vi phạm nội quy nhà trường, pháp luật nhà nước giữa  cán bộ giáo viên, nhân viên  với phụ huynh nhà trường và chính quyền địa phương.

- Phát động và triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (01/11-01/12/1018); và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội trong trường học.

- Phối hợp Công an địa phương cũng như công an huyện để ngăn chặn kịp thời các biểu hiện về tệ nạn ma túy.

X. Kế hoạch thực hiện công tác An toàn giao thông

1. Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

- Căn cứ Công văn Số144/GDĐT ngày 04/9/2019 của Phòng Giáo dục- Đào tạo Nghi Xuân về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trong nhà trường năm học 2020 - 2021

2. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% học sinh đảm bảo an toàn giao thông và có hiểu biết về 1 số luật lệ

giao thông đường bộ

- Phấn đấu 80 - 90% trẻ đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy

- 100% giáo viên biết lồng ghép các lồng ghép nội dung ATGT vào hoạt

động trong ngày của trẻ

- 100% cán bộ giáo viên tham gia ký cam kết thực hiện tốt an toàn giao

thông năm học 2020 - 2021

3. Giải pháp thực hiện:

- Phân công P. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, hàng tháng đưa vào tiêu chí thi đua để đánh giá xếp loại hàng tháng cho cán bộ, Giáo viên trong năm học 2020 - 2021

- Xây dựng cổng trường an toàn tránh tình trạng ùn tắc trước cổng trường bằng cách tuyên truyền và phân công bác bảo vệ nhà trường hướng dẫn phụ huynh sắp xếp xe  sang 2 bên lề đường khi đưa đón trẻ, tuyệt đối không đi xe vào trường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, khi tham gia giao thông phải có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; tôn trọng nhường nhịn, giúp đỡ người khác.

- Chỉ đạo giáo viên các lớp làm tốt công tác phối hợp phụ huynh về việc chấp hành không uống rượu bia khi tham gia giao thông, khi đưa và đón trẻ đến trường.

- Tuyên truyền với phụ huynh về an toàn giao thông cho trẻ thông qua các cuộc họp phụ huynh, góc tuyên truyền

DANH HIỆU THI ĐUA:

* Danh hiệu tập thể:    

-“Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở” 

- Chi bộ trong sạch vững mạnh

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

*Danh hiệu cá nhân: 

- CSTĐ cấp cơ sở: 4 đ/c

- Giáo viên giỏi cấp huyện 8; cấp tỉnh 1

- SKKN bậc 3- 4 cấp cơ sở: 8 bản 1 cấp tỉnh

- LĐTT  24/26. CB,GV, NV

Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2020– 2021 của trường Mầm non thị trấn Tiên Điền, đề nghị cán bộ quản lý, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch, nghiên cứu nội dung các văn bản và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có sự điều chỉnh thì BGH thông báo cụ thể đến từng tổ chuyên môn. Kính mong lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo Nghi Xuân xem xét phê duyệt./.     

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Nghi Xuân (để phê duyệt);

- BGH, các tổ chuyên môn (để chỉ đạo thực hiện);

- Giáo viên, nhân viên ( thực hiện)

- Lưu: Hồ sơ trường.

           HIỆU TRƯỞNG

 

Dương Thị Trí

 

                                                                                      

DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Nghi Xuân, ngày….. tháng 9 năm 2020

 

 

1. DỰ KIẾN LỘ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

 

 

 

Tháng

Nhiệm vụ trọng tâm

Người thực hiện

Dự trù kinh phí

Điều chỉnh bổ sung

8/2019

- Tổ chức cho giáo viên làm tốt công tác điều tra trẻ trong độ tuổi 

 

- Dự hội nghị tổng kết năm học 2018- 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 (16/8 Sở) (21/8 Huyện)

 

- Tổ chức vệ sinh phong quang trường lớp vệ sinh môi trường trồng cây xanh tạo môi trường xanh sạch đẹp đón năm học mới,

 

- Bàn giao trẻ 5 tuổi lên lớp 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Tổ chức tuyển sinh trẻ độ tuổi 3 tuổi vào trường,

 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho năm học mới; Tu sửa đồ chơi, sửa điện, quạt các phòng học…)

- lập kế hoạch mua sắm hồ sơ, sổ sách trường  mầm non, 

- Tổ chức đón cháu tựu trường (ngày 19/8/2019);

- Chuyên đề hè 2019 (22-23/8)

- Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chính trị, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

 

- Tổ chức cho các lớp rèn luyện nề nếp, kỷ năng trước khi thực hiện chương trình tập cho trẻ các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày khai giảng năm học mới.

 

- Tham gia học tập chính trị đầu năm cho CB, GV, NV ngày 17/8/2019;

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học bậc học mầm non  28/8

- Họp Chi bộ, triển khai nhiệm vụ tháng 8 .

- Tham mưu lãnh đạo địa phương lợp mái che các phòng học…

 

GVNV

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

- Toàn thể CB,GV, NV   

 

 

HT

 

HĐTS

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

BGH

 

 

GV

 

Hiểu trưởng

   CB, GV 

 

 

HT

 

 

 

BGH-TTCM

 

 

 

 

 

CB,GV, NV

 

 

 

BGH, TTCM

 

 

ĐV 

 

Hiệu trưởng

 500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2019

Tập huấn chế độ kế toán, tài chính 

- Tổ chức khai giảng năm học mới (ngày 05/09/2019), 

 

- Xây dựng kế hoạch phát triển GDMN, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

- Chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi theo quy định; hướng dẫn cho các nhóm, lớp thực hiện đúng chương trình chăm sóc giáo dục 

- Hợp đồng cung cấp thực phẩm sạch, hợp đông nhân viên nuôi dưỡng

- Tổ chức cho họp BDD cha mẹ học sinh, họp phụ huynh nhà trường, các lớp lấy phiếu đăng ký cho trẻ ăn bán trú tại trường    

- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ (ngày 12-13/9/2019

 

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020 của giáo viên ( duyệt 10-13/8)

 

- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú 11/9

 

- Tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN, hoàn thành số liệu đầu vào PCGDMN.

- Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tại trường 20/9

- Làm báo cáo tổng hợp số liệu đầu năm học, báo cáo cân đo lần 1, báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1(22/9/2019), thực hiện nhiệm vụ tháng 9 nộp về Phòng 

- Tổ chức đăng ký thi đua năm học 2019-2020 tại trường; Xây dựng chỉ tiêu cơ bản cho năm học mới 2019-2020.

- Tổ chức cho CBGV tiếp tục tự học tập bồi dưỡng thường xuyên 

- Chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch BDTX

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV

 

- Chỉ đạo trang trí lớp học, môi trường hoạt động.

- Chỉ đạo công tác tổng hợp số liệu phổ cập giáo dục.

- Sinh hoạt chuyên môn- Tổ chuyên môn

 

- Tổ chức vui tết trung thu cho trẻ

 

- Kiểm tra tài chính KT quý 3 

- Đánh giá xếp loại giáo viên tháng 9

- Kiểm tra thường xuyên

- Lựa chọn giáo viên đăng ký thi GV giỏi tỉnh

- Tổ chức phụ huynh lao động

HT+ KT

 

CB,GV,NV

 

 

BGH

 

 

 

HT

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

GVCN

 

 

GV,NVYT

 

      BGH

 

 

HT

 

KT 

 

 

 

BGH

 

 

KT

 

 

CB,GV,NV

 

 

 

CB, GV,  

 

HP

 

TTCM

 

HP 

 

BGH, TTCM

 

       HP

 

        TT

 

Nhà trường và phụ huynh

  BKTNB

    BGH

 

BCHCĐ

 

 

7.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

10/2019

- Kiểm tra thực hiện ba công khai

- Họp hội đồng , Chi bộ nhà trường   triển khai nhiệm vụ tháng 10. 

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 10.

- Hoàn thành công tác điều tra số liệu chính xác phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi, hồ sơ phổ cập

- Sinh hoạt chuyên môn tại trường  .

- Thao giảng ở các lớp để chào mừng ngày 20/10/2019

- Tổ chức mít tinh chào mừng ngày 20/10/2018 tại văn phòng nhà trường.

- Chỉ đạo các nhóm làm công tác Kiểm định chất lượng 

 

- Chỉ đạo mua bổ sung một số trang thiết bị phục vụ bán trú. ốp lát tường 4 lớp học.

 

- Kiểm tra chất lượng ăn bán trú , bận xế.

- Các tổ sinh hoạt chuyên môn 

- Kiểm tra công tác y tế trường học

 

- Tổ chức đồng diễn “Tuần lế sức khỏe”

 

- Tổ chức thi đọc chuyện kiều

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên, chuyên đề 3 giáo viên

 

- Tổ chức phụ huynh lao động lát cỏ sân vận động.

- Chỉ đạ giám sát công trình xây dựng sân chơi lát cỏ sân vận động

- Xếp loại thi đua giáo viên tháng10

 

BKTNB

 

 

 

CTCM 

 

 

KT

 

HP

 

CB-GV

Ban NC

 

 

 

trưởng nhóm 

HP

 

HT

 

BKTATTP 

 

 

TCM-TVP

 

Giáo viên

Phụ huynh toàn trường

CB, GV, NV

BKTNB

 

 

BCHCĐ

 

HT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

6.000.000

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

11/2018

 

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

 

- Họp chi bộ , hội đồng, công đoàn, chuyên môn tháng 11.

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo  bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV.

- Chỉ đạo kiểm tra khẩu phần ăn của trẻ ở trường, công tác vệ sinh ở nhà bếp

- Thao giảng, dự giờ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

 

- Tổ chức phụ huynh lao động đổ đất nâng sân làm rau sạch

- Bồi dưỡng giáo viên dự thi cấp tỉnh

 

- Phân chia theo khối, lớp làm rau

 

- Làm sân ATGT (sân sau)

- Chỉ đạo rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi để đón đoàn kiểm tra của các cấp.

- Hoàn thành báo cáo thanh tra nội bộ trường học.

 

- Kiểm tra thực hiện CĐề 2 GV

- KT toàn diện 1 GV

 

- Thu thập TTMC.

- Phát động phong trào thi đua đợt 2 từ ngày 20/11 đến ngày 8/3

 

- Tập văn nghệ giao lưu ngày 20/11

 

- Sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ

- Kiểm tra trình huyện công nhận PCGD

- Phối hợp với lãnh đạo địa phương tổ chức tốt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tổ chức kiểm tra tư vấn thúc đẩy công tác kiểm định chất lượng tại các nhóm

- Xếp loại thi đua tháng 1

 

CB,GV,NV

 

 

 

HT-CTCĐ-

 

TT 

 

 

BGH

 

 

12GV

 

 

 

 

 

GV 3 khối

Nhà bếp

 

BCHCĐ

 

HT

 

 

BCĐ

 

HT

CBGVNV

 

GV-trẻ 5 tuổi

 

 

  HĐTĐG

 

HT

 

BNC

 

 

TTCM

 

BCĐPC

 

 

HĐ thi đua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000.000

 

 

 

12/2019

- Họp hội đồng nhà trường, họp chi bộ, họp công đoàn , họp chuyên môn tháng 12.

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV.

 

- Tổ chức cân đo trẻ lần 2    

 

- Họp Chi bộ để phân loại Đảng viên cuổi năm 2019

- Thanh kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Kiểm tra thực hiện Chuyên đề 1

 

- Tổ chức thi GVG cấp trường

 

- Hoàn thành báo cáo Sơ kết học kỳ I

- Tổ chức XD tạo môi trường giáo dục, trồng vườn cây ăn quả

- Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường

 

- Kiểm tra tài chính quý 4/2019, 

 

- KT chất lượng , nề nếp trẻ, hồ sơ cô và trẻ

Tổ chức chấm SKKN cấp trường: 

- Thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Xếp loại thi đua tháng 12

 

CB,GV,NV

 

 

TT-GV

 

 

 

GV-NVYT

 

ĐV

 

BKTNB

 

 

 

CB,GV,NV

 

HT

 

BCĐ

 

CB,GV 

 

 

BKTNB

 

BKTNB

 

HĐTĐ

12 giáo viên

HĐTĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

1/2020

- Họp Hội đồng giáo viên triển khai công tác tháng 1/2020.

- Họp Chi bộ, Công đoàn trường ,họp tổ chuyên môn.

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV

- Tổ chức sơ kết học kỳ I tại văn phòng nhà trường

 

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề 1GV

- Kiểm tra toàn diện  1 giáo viên

- Tham mưu quà tết cho CBGV, nhân viên

- Thực hiện tốt công tác phân công trực tết Nguyên đán và kiểm tra trực tết

- Hoàn thiện báo cáo quyết toán tài chính năm 2019

- Nộp báo cáo tháng 01 năm 2020

- Chỉ đạo kế toán làm tốt công tác nâng lương tháng 01 năm 2020

- Chỉ đạo các tổ sinh hoạt chuyên môn .

- Xếp loại thi đua tháng 1

 

 CBGVNV

 

ĐV, GV

TT-GV

 

 

 

CBGVNV

 

 

 

BKTNB

 

HT

 

 

CBGVNV

 

KT

 

HT

 

HP

 

  HĐthi đua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2020

-  Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường.  

 

- Kiểm tra nhập – xuất thực phẩm và kiểm tra hoạt động nhà bếp

- Kiểm tra các nhóm, lớp thực hiện chuyên môn, chuyên đề. Kiểm tra nhà bếp. 

- Kiểm tra toàn diện các nhóm, lớp. 1 giáo viên, KT thực hiện chuyên đề 1 giáo viên. Kiểm  tra nhà bếp.

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong tháng   

- Tổ chức làm đồ dùng, đồ chơi dự thi cấp trường; 

- Xếp loại cuối tháng. họp chi bộ, họp công đoàn, họp chuyên môn tháng 2        

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV

- Kiểm tra chuyên môn ở các tổ, các cá nhân

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các tổ.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, sản phẩm của trẻ ở các nhóm lớp

 

- Làm và nộp các loại báo cáo trong tháng

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường,

- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên,   

 

- Xếp loại thi đua tháng 2

 

- Tổ chức ngày hội thể thao

 

CBQL,GV

 

 

BKTTP

 

BKTNB

 

 

BKTNB

 

 

 

 

TT-GV

 

HT, HP,CTCĐ

 

TCM

 

 

BGH

 

TCM

 

HP

 

 

BGH

 

QL,GV

 

 

BKTNB

 

HĐTĐ

GV, HS

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

3/2020

- Họp  hội đồng nhà trường, họp chi bộ, họp công đoàn , họp chuyên môn tháng 3   

    

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV.

 

- Phát động phong trào thi đua đợt 3.

- Chỉ đạo các lớp về việc xây dựng MT ngoài lớp theo hướng an toàn thân thiện, hấp dẫn, phát huy tính tích cực của trẻ.

 

- Thao giảng, dự giờ giáo viên.

- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ ngày ( 12/3/2020)

 

- Tổ chức mít tinh ngày 08/03/2020.

 

- Tổ chức “Ngày hội thể thao”

- Xếp loại thi đua tháng 3

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề 2 GV

Kiểm tra tài chính quý 1/1020

   CBGVNV

 

 

 

TT-GV

 

 

CBGVNV

 

 

 

Trưởng nhóm

 

GVNVYT

 

 

 

 

BNC 

 

GV,HS

 

 

BKTNB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

500.000

 

 

 

2.000.000

 

3.000.000

 

 

 

 

 

4/2020

- Họp  hội đồng nhà trường, họp chi bộ, họp công đoàn , họp chuyên môn tháng 4  

     

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVN

 

- Kiểm tra hồ sơ cô và hồ sơ trẻ-

- Đánh giá công tác BDTX theo kế hoạch

 

- Kiểm tra công tác tiếp phẩm nhà bếp

 

-  KT chất lượng GD, kỷ năng trẻ

 

- KT việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM

 

- Xếp loại thi đua tháng 4.

CBGVNV

 

 

TT-GV

 

GV

 

BGH,TCM

 

 

 

BKTNB

HĐTĐ

CB,GV,NV

 

 

 

 

 

 

 

5/1020

- Họp hội đồng nhà trường, họp chi bộ, họp công đoàn , họp chuyên môn tháng 5      

 

- Các tổ xây dựng các tiêu chí theo bộ chuẩn để đánh giá xếp loại CBGVNV

- Họp phụ huynh báo cáo kết quả hoạt động nhà trườn

- Họp đánh giá chuẩn HT, HP, GV, NV năm học 2019- 2020

 

- Họp bình xét thi đua ở trường cuối năm

 

- Làm báo cáo tổng kết, tổng hợp số liệu cuối năm, nộp về phòng 

 

- Hoàn thành hồ sơ thi đua nộp về phòng GD Nghi Xuân

 

- Kiểm kê tài sản cuối năm học 2019- 2020

 

-  KT đánh giá hoạt động phong trào thi đua

.

- Tổng kết và làm lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi 

- Hoàn thành tự đánh giá chất lượng giáo dục.

- Kiểm tra thực hiện ba công khai

 

CBGVNV

 

 

 

TT-GV

 

 

    BGH

 

 

QL,GV

 

 

HĐTĐ

 

 

HT

 

 

 

BGH 

 

BKTNB 

 

 

   HĐTĐ

 

 

    BGH

 

 

BKTNB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000.000

 

 

 

6/2020

- Thực hiện các quy định về nghỉ phép, nghỉ hè cho CBGV, NV

 

- Giáo viên trực hèq

 

- Kiểm tra công tác trực hè

 

CB-GV,NV

 

BGH

 

 

7/2020

- Giáo viên trực hè

 

- Kiểm tra công tác trực hè

 

CB-GV,NV

 

BGH