THÔNG BÁO

NGÀY  TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Tường Mầm Non Thị Trấn Tiên Điền Thông báo

Sáng ngày 01 tháng 09 năm 2020. Đúng 7 giờ, Kính mời tất cả các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi: Mẫu giáo, đã đăng ký cho trẻ học tại trường mầm non thị trấn Tiên Điền năm học 2020-2021, đưa trẻ đến trường để nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm.

Xin lưu ý: Số trẻ 5 tuổi ở cơ sở 2 đã phân theo Đề án sát nhập:  Kính mời các bậc phụ huynh cho trẻ về tại cơ sở 1 để nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm;  

Rất mong được sự quan tâm của các bậc phụhuynh để kịp thời đưa trẻ vào học đúng thời gian quy định. 

                                                                      

                                                         TM. Ban BGH                                                                                                                                                                         Dương Thị Trí